Paper 109

Generated: Tue Oct 23 01:03:02 2001

prev (108) overview next (110)

109 - TitleTürkiye'de Sağlık Alanında Tartışma (Haberleşme) Listeleri Nasıl Kullanılıyor?
AuthorsMümtaz Serkan Özkaya, Akdeniz Üniversitesi
Kemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi
Osman Saka, Akdeniz Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personMümtaz Serkan Özkaya, serkan@med.akdeniz.edu.tr, 242 2274343/44171
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTürkiye’de sağlık çalışanlarının ve toplumun tartışma listelerini kullanma biçimini incelemek için İnternet’teki tartışma listelerini ve Sivil toplum örgütlerinin web adreslerinde verilen bilgileri taradık. Tümü yahoogroups’ta olan 93 adet tartışma listesi saptadık. Diğer liste ev sahipleri ve derneklerin kendi sistemlerinde olan listeler incelendiğinde bunların son derece az mesaj trafiğine sahip olduğu, bazısının ise arşivlerine teknik nedenler veya erişimin engellenmesi nedeniyle ulaşılamadığı görüldü.
Tartışma listelerinin 10 veya daha fazla sayıda üyesi olanları çalışmaya alındı. Toplam 93 adet tartışma listesi içinde 9 tanesinin (%9,7) halka, 6 tanesinin (%6,5) öğrencilere, 22 tanesinin (%23,7) uzmanlık-ilgi alanına, 8 tanesinin (%8,6) genel tıbba, 17 tanesinin (%18,3) oda, dernek veya sendikalara, 20 tanesinin (%21,5) bir kurumun elemanları veya mezunlara, 5 tanesinin (%5,4) diş hekimlerine ve 6 tanesinin (%6,5) sağlıkla dolaylı ilgili mesleklere yönelik olarak kurulduğu tespit edildi.
En çok üye sayısına sahip olan "hekimler" tartışma listesinin 481 üyeye sahip olduğu gözlendi. Bunu takip eden "kbb-forum" 403 üyeye, "turk_orthopod" ise 393 üyeye sahip bulunmaktadır. Çalışmaya dahil olan bütün tartışma listelerinin ortalama üye sayıları 68.23 olarak tespit edilmiştir.
Kuruluş tarihi olarak; en yeni tartışma grubunun 6 Ekim 2001 tarihinde kurulmuş olan "endokrin-terapi" grubu olduğu ve 17 üyeye sahip olduğu tespit edilmiştir. En eski gruplar ise 41 ayla "Roto-e", 32 ayla "implant" ve 31 ayla "protez" gruplarıdır. Bunların üye sayıları ise sırayla; "roto-e"nin 65, "implant"ın 102 ve "protez"in 95 olarak tespit edilmiştir. Bütün grupların açıldıklarından bu yana geçen süre ortalaması 11,8 aydır.
Grupların aldığı aylık ortalama mesaj miktarı 0 ile 481 arasında değişmektedir. Mesaj trafiği yoğunluğu bakımından en yoğun olan ilk üç grup; 481 mesajla "hekimler" grubu, 186 mesajla "tababet" grubu ve 132 mesajla "Ankaradis" grubudur. Tüm gruplar için ortalama mesaj trafiği ise 26 adet olarak hesaplanmıştır.

Anahtar kelimeler: liste, tartışma listesi, haberleşme listesi, forum, tıp, sağlık, Türkiye, grup
Remarks

prev (108) overview next (110)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente