Paper 115

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

115 - Titleİnternet ve Siyasal Yaşam: Literatür Değerlendirmesi ve Bir Sentez Arayışı
AuthorsVELİ DENİZHAN KALKAN, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
HALİT KESKİN, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ALİ EKBER AKGÜN, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
PC MemberNo
Contact personVELİ DENİZHAN KALKAN, vdkalkan@gyte.edu.tr , 0 262 653 84 97
Main Fields9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet

Bu çalışmanın temel amacı İnternet’in siyasal yaşam üzerindeki etkilerinin sonuçları ve barındırdığı imkanlar itibarı ile değerlendirilmesidir. Bu bağlamda; literatürde, artan İnternet kullanımının barındırdığı olanak ve tehditler, politik İnternet kullanımının A.B.D. örneği, -yerleşik ve radikal siyasal aktörlerin İnternet kullanımlarının görünüş ve etkileri- gibi etki alanları, kullanım eşitsizliğinin temsil ettiği genel kısıtlılık üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada İnternet’in siyasal yaşamın bir etkeni olarak her geçen gün daha fazla anlam kazandığı ifade edilmektedir. Ancak İnternet’in bugün için -literatürdeki ütopik bakış açısına sahip iyimser yaklaşımların öne sürdüklerinin aksine- politikada niteliksel dönüşümlere yol açıcı düzeyde gözlemlenebilir bir etkisi bulunmamaktadır. Daha ziyade, İnternet’in siyasal yaşam üzerindeki etkileri üzerinde belirleyici olabilecek bir dizi belirsiz faktör söz konusudur. Bu çalışmanın temel katkısı konu hakkında kapsamlı bir literatür taraması ve farklı bakış açılarına dair erken bir sentezin geliştirilmesidir.

Anahtar Sözcükler: İnternet, Siyasal Yaşam, Siyasal İletişim, Bilgi Teknolojisi, Demokrasi.

Abstract

Major purpose of this study is to review the Internet’s impact on political life by means of consequences and opportunities. Threats and possibilities of growing Internet usage, U.S.A. example of political Internet, areas of impact -such as views and effects of the Internet usage of mainstream and radical political actors-, and general restriction imposed by imparity of usage have been reviewed. It is concluded that the Internet is becoming a more important factor of political life every day. But today it does not have an observable impact that will transform the way of conducting politics, resolve the crucial problems of political life as utopist vision of optimism suggests. Rather, a series of uncertain factors is thought to be influential over the Internet’s impact on political life. The main contribution of this paper is an extensive literature review about the subject and an early synthesis of competing visions.

Keywords: Internet, Political life, Political Communication, Information Technology, Democracy.

Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente