Paper 12

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

12 - TitleEnformasyon Toplumu Yolunda İnternet Kafeler ve İnternet Kafelerin Yapısı
AuthorsSavaş Çağlayan, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
PC MemberYes
Contact personSavaş Çağlayan, savascaglayan@yahoo.com , 05326510125
Main Fields
Other Main Fieldsİnternetin sosyal boyutları
Abstract + KeywordsÖZET
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, küresel anlamda hızlı bir toplumsal değişmenin yaşanmaya başlandığı genel olarak kabul gören bir düşüncedir. Toplumsal yapıda yaşanmaya başlanan değişimin ve bu değişimin hızın artmasının başat nedenlerinden bir tanesi de teknolojik gelişimedir. Özellikle bilgisayar, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler toplumsal değişmenin ve toplumsal değişme hızının artmasına neden olarak, toplumsal alanda yeni yapılar meydana getirmekte ve bu yeni yapılar için toplumsal alanda boşluklar yaratarak yeni mekansal kurgulanımlara neden olmaktadırlar. Teknolojik gelişmeyle birlikte yaşanan sürece baktığımızda, internet kafeler böyle bir boşluğu doldurmak için kurgulanmış mekanlardır diyebiliriz.
Yukarıda özetle bahsettiğimiz toplumsal değişme olgusu hızını arttırarak devam ederken, yaşanan bu değişme 21. yüzyılın temel belirleyenlerinden bir tanesi olacak gibi görünmektedir. Yaşanan değişmeyi kavrama, tanımlama ve isimlendirme çabaları çerçevesinde çeşitli kuramlar üretilmekte ve oluşan bu yapının özellikleri, durumu, gideceği yön kavranmaya çalışılmaktadır. Bu çabaların önemlilerinden bir tanesi de “Enformasyon Toplumu” kuramıdır.
Bu bildiride, enformasyon toplumu kuramı çerçevesinde, yaşanan hızlı teknolojik gelişme ve buna bağlı olarak oluşan toplumsal değişmeyle birlikte oluşan internet kafe olgusu çeşitli boyutlarıyla incelenecektir. Ayrıca, bir enformasyon toplumu olabilme çabası içerisinde olan Türkiye’nin durumu, internet kafe bağlamında ele alınarak değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Enformasyon Toplumu
İnternet
İnternet Kafe
Sosyalleşme ve Yeni Güvenlik Alanı
Chat
İnternet Oyunları
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente