Paper 137

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

137 - TitleWeb Uygulaması olarak Çalışan Bir Dermatolojik Telekonsültasyon Sistemi
AuthorsKemal Hakan Gülkesen, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
Murat Öztaş, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Emel Çalıkoğlu, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Kıymet Baz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Ahu Birol, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Meltem Önder, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
PC MemberNo
Contact personKemal Hakan, gulkesen@med.akdeniz.edu.tr , (242) 2274343/44167
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTeledermatoloji uygulamalarında başlıca iki tip teknoloji kullanılır; sakla ve gönder (store and forward), ve gerçek zamanlı (real time). Bu çalışmayı, web tabanlı bir sakla ve gönder sisteminin güvenilirliğini sınamak için planladık. Önceden tanı almış 125 hastanın klinik bilgileri ve lezyonlarına ait fotoğraflar bir web sunucusuna yerleştirildi. Üç teledermatolog web arayüzü yardımı ile en muhtemel tanıyı koymaya çalıştılar, tanı vermeme seçenekleri de vardı. Üç dermatologun tanısal doğruluk oranları 0.62, 0.69, ve 0.80 bulundu ve bu oranlar istatistiksel olarak farklıydı (p<0.05). Teledermatologlar arasındaki uyum oranları (agreement rates) 0.55, 0.70, ve 0.57 olarak saptandı. Olguların % 76.8’ine iki veya üç dermatolog tarafından doğru tanı konuldu. Bu sonuçlara göre web tabanlı bir teledermatolojik sistem güvenilir olabilir. Öte yandan sisteme iyi oriente bir teledermatolog, birden fazla teledermatologdan daha doğru tanı koyabilir.

Anahtar Kelimeler: Teledermatoloji, www, teletıp, dermatoloji, konsültasyon
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente