Paper 139

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

139 - TitleTekrar Kullanilabilir Ogrenme Nesneleri (TEKON): Ogretim Sistemleri Tasariminda Yeni Yaklasim
AuthorsKursat Cagiltay, ODTU BOTE
Nergiz Cagiltay, ODTU BOTE
PC MemberYes
Contact personKursat Cagiltay, kursat@metu.edu.tr , 90-312-2103683
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÇevrimiçi eğitim ve öğretime yönelik olarak hazırlanmış olan eğitim malzemeleri genelikle çeşitli biçimdeki (metin, grafik, ses, imge (image), görüntü v.b) veriler, bu verilere erişimi sağlamak amacıyla hazırlanmış olan bilgisayar arayüzleri, öğrencinin genel başarısını ölçmek amacıyla hazırlanmış olan değerlendirme sistemi ve bu sistemleri destekleyici çeşitli araçların birarada kullanılması ile oluşturulmaktadır (Robson, 2000).

Çevrimiçi öğrenme ortamlarına yönelik olarak eğitim malzemesi hazırlanması konusunda günümüzde pek çok sorun ile karşılaşılmaktadır. Bu sorunlardan en önemlisi bu malzemelerin nasıl daha kaliteli ve içerikli bir şekilde sunulabileceği konusunda yaşanmaktadır (Robson, 2000). Çevrimiçi eğitime yönelik olarak hazırlanan malzemelerin genellikle hacim olarak çok büyük olmaları nedeniyle bu malzemelerin güncelliğinin korunması, sürekli olarak yenilenmesinin sağlanması ve yeniden biçimlendirilmesi gibi konularda da önemli sorunlar yaşanmaktadır.

Bu noktada tekrar kullanılabilen öğrenme nesneleri içerik geliştiren kişiler için bir alternatif çözüm oluşturmaktadır (Robson, 2000). Bu yaklaşıma göre, içerik küçük parçalara bölünür. Bu parçalardan her birinin eğitim ile ilgili olarak belirli rolleri vardır. Bu her bir parça “öğrenme nesnesi” olarak adlandırılır (Robson, 2000). Öğrenme nesneleri, bilgisayar bilimlerinin nesneye dayalı yazılım paradigmasını temel alan yeni bir bilgisayar-tabanlı eğitim elemanıdır (Wiley, 2000).

Yazılım dünyasındaki bu nesneye dayalı yazılım paradigmasından esinlenerek oluşturulan öğrenme nesnelerinin arkasındaki temel mantık, eğitim malzemesi üreten kişilerin, bu eğitim malzemelerini daha sonra tekrar kullanılabilecek şekilde küçük parçacıklara ayırması ve bu parçacıkları farklı amaçlara yönelik olarak çeşitli şekillerde ve zamanlarda kullanması ile anlatılabilir. Bu durumda, bu küçük öğrenme nesneleri ile ilgili olarak yapılabilecek değişiklikler, bu nesneleri kullanan diğer uygulamalar tarafından anında görülecek ve sistem içindeki dinamikler birbirinden bağımsız olarak kolaylıkla yönetilebilecektir.

Öğrenme nesnelerinin daha iyi anlaşılması amacıyla bu bildiride TEKÖN yaklaşımı detaylı olarak sunulacak, konu ile ilgili bilgi ve bilgi bileşenlerinin nasıl kullanılabileceği ve bu konudaki geliştirilen standartlar (SCORM vb.) tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: tekrar kullanılabilen öğrenme nesneleri (TEKÖN), çevrimiçi eğitim, sayısal nesneler
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente