Paper 146

Generated: Sun Dec 8 11:03:10 2002

overview

146 - TitleAVRUPA BİLGİSAYAR YETKİNLİK SERTİFİKASI (ECDL) UYGULAMA MODELİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR
AuthorsAslıhan Tüfekci HOTOMAROĞLU, Gazi Üniversitesi
Sinan SUNAY, Türkiye Bilişim Derneği
PC MemberYes
Contact personAslıhan Tüfekci Hotomaroğlu, haslihan@gazi.edu.tr , 0532 464 43 83
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTeknolojideki hızlı değişim çok kısa sürede edinilen bilgi ve becerilerin yetersiz kalmasına ve güncellenmesini gerektirmektedir. Bu koşullarda tüm dünyada yaşam boyu eğitim ve sertifikasyon programlarının önemi artmakta, kısa süreli ve ekonomik olması nedeniyle de bir eğitim seçeneği olarak karşımıza gelmektedir.
Bilgi teknolojileri alanında verilen eğitim ve sertifikaların standartlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla Avrupa Birliği ülkelerinin çabası ile tüm dünyada geçerli bir sertifikasyon programı oluşturulmuştur. Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL) olarak adlandırılan bu program bilgi teknolojileri eğitiminin uygulama ve değerlendirilmesi için standart bir programdır.
Bu çalışmanın genel amacı bilgi teknolojileri alanında sertifikasyonun önemini vurgulayarak toplumda ECDL serifika programının farkındalığını artırmaktır. Ayrıca, ECDL sertifika programının uygulama modeli ve Türkiye’de lisans hakkı sahibi olan Türkiye Bilişim Derneği’nin bu konudaki uygulamaları katılımcılarla paylaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sertifikasyon, ECDL
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente