Paper 20

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

20 - TitleElektronik Ticaretin Vergilendirilmesi
Authorsismail Gunes, Cukurova Universitesi
PC MemberNo
Contact personismail Gunes, igunes@mail.cu.edu.tr , 0322 3387254 /221
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsEkonomide ve uluslararası ticaretteki küreselleşme, bilgi teknolojilerinin gelişimi ve yaygınlaşması çağımızın en önemli gelişmeleri arasındadır Bilişim teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler bir çok yeni sektöründe oluşmasına, var olan sektörel yapılarda değişik yapılanmalara gidilmesine neden olmuştur. Bunlardan birisi de elektronik ticarettir.
Gelinen noktada ise elektronik ticaretin üretim, tüketim, işgörme, sosyal yapı vb değişim yaratan etkileri tartışılmaya başlanmış ve yeni konular gündeme gelmiştir. Bu konulardan biride elektronik ticaretin vergilendirilmesidir. Elektronik ticaretin tanımlanması, elektronik ticaretin araçları ve türlerinin ele alınmasından sonra vergileme sorunları ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
Sanal ortamda yapılan ticaretin nasıl vergilendirilebileceği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun bir tartışmalar yapılmaktadır. Teknolojik değişim ve gelişmeler karşısında vergisel düzenlemelerin yetersiz kalabildiği gözlemlenmektedir. Bu yetersizliğin öncelikli nedeni elektronik ticaretin coğrafi sınırları ortadan kaldırması nedeniyle, devletlerin kendi yasal düzenlemelerinin yeni ekonominin oluşturduğu global ticaret düzenini kavrayacak bir şekilde yapılmamasıdır. Elektronik ticaret olgusu Türkiye için olduğu kadar tüm dünya için çok yeni bir olgudur. Bu nedenledir ki elektronik ticaret konusunda teknik, idari ve hukuki yapının sağlıklı olarak tamamlanması bütün ülkeler üzerinde çalışılan ve zaman içinde çözümü bulunacak bir konu niteliğindedir.. Bu nedenledir ki elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla beraber hem vergi politikası hem de vergi hukuku alanında yeni gelişmelerin ve sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz görünmektedir. Fiziki temelli bir ticaret ortamından bilgi temelli elektronik ortama kayışla birlikte vergileme konusunda üzerinde durulması gereken çok ciddi ve esaslı sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Şu an yürürlükte bulunan düzenlemelerin elektronik işlemlerin vergilendirilmesinde yetersiz kalacağını söyleyebiliriz. Bu düzenlemelerin karşı karşıya kalınan yeni durumla uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu nedenle elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusuna uluslararası düzeyde bir çözüm bulunması gereği ortadadır.Elektronik ticaretin vergilemesi konusuna uluslararası düzeyde ve mümkün olduğunca da mevcut vergileme ilke ve kavramlarına dayanılarak ortak bir çözüm bulunması fikri genel kabul gören görüştür.
Çalışmamız kapsamında elektronik ticaretin vergilemesinin nasıl yapılabileceği ve bunun ekonomik sonuçları üzerinde durulacak ve teknolojik gelişmeyi engellemeyen bir vergi yapısının nasıl kurulabileceği üzerinde durulacaktır.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente