Paper 26

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

26 - TitleInternette Politika ve Web Site Stratejileri
AuthorsMurat Erdal, Istanbul Unv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
PC MemberNo
Contact personMurat Erdal, muraterdal@anet.net.tr , 0533 220 76 87
Main Fields9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
Other Main FieldsInternette Siyaset ve Siyasi Partiler
Abstract + Keywords

INTERNETTE POLİTİKA VE WEB SİTE STRATEJİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Murat ERDAL
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Kamu Yönetimi Bölümü-Istanbul

Internette politika oluşturan ve onun geniş kitlelere yayılmasını sağlayan başlıca gruplar, klasik yaklaşım içerisinde değerlendirilen devletin idari organ ve yapıları ( cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, parlamento vb. ) başta olmak üzere siyasi partiler ve sivil toplum örgütleridir.

İnternet, siyasi parti ve örgütlerine yeni tanıtım ve erişim fırsatları sunmaktadır. Siyasi partiler, halkla bütünleşme, kamuoyu oluşturma, vatandaşa kendi programını anlatabilme, etkileşim sağlama, merak edilen sorulara açıklık getirme, il ve ilçe örgütleri ile hızlı iletişim kurma gibi konularda yeni seçeneklere sahiptir ( Şekil – 1 ).Şekil –1 Internet ve Siyaset
        
Siyasi partiler interneti çok amaçlı kullanmaktadırlar. Parti tüzük ve programını tanıtma, öncelik ve duyarlılıklarını belirtme, taşıdığı ideoloji, dünya görüşü, ülke sorunlarına yaklaşım ve çözüm projeleri hakkında gibi alanlarda topluma ve onu destekleyen taraftarlara bilgi verme stratejik öneme sahip konulardır.

        Internette siyasette web site kullanımında temel strateji doğru, güncel, güvenilir ve kapsamlı bilgileri geniş kitlelere hızla ulaştırmaktır. Bunun yanında politika oluşturma ve belirlenmiş politikalar hakkında geri bildirimler amacıyla da kullanılmaktadır. Tüm bu faktörlerin biraraya getirilmesi dinamik web siteleri ile mümkündür. Sadece parti üye ve taraftarlarına yönelik hazırlanan, parti programını ve ideolojisini tanıtan statik web siteleri artık geçerliliğini kaybetmektedir. Toplumla ve bireylerle sürekli iletişimin sağlandığı, karşılıklı etkileşimin kurulduğu mecralar daha fazla ziyaretçi akınına uğramaktadır. Bu bağlamda web sitelerinde etkileşim kurmada en çok kullanılan yöntemleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür :

A-        E-posta
B-        Topluluk Yaratma Ve Sohbet Odaları
C-        Devlete / Hükümete / Partiye / Politikacıya Danışma Hattı
D-        Diyalog Sayfaları
E-        Anketler / Kamuoyu Araştırmaları
F-        Referandumlar

Web sitelerinin oluşturulmasında, daha fazla yeni ziyaretçilerin rağbet ettiği, ziyaret edilme oranının yükseltildiği ve vatandaş görüş alış-verişinin yapılabildiği teknikler önemle dikkate alınmalıdır. Merak edilen soruların e-posta ve web sitesi kanalıyla ilgililere ulaştırılması, politikacılarla eşanlı yapılan siyasi sohbetler, partililer-taraftarlar ve her görüşten bireyin bir araya gelebildiği sohbet odaları sıklıkla kullanılan teknikler olmaktadır.

“Internette Politika Ve Web Site Stratejileri” başlıklı bildirinin amacı, gerek teorik gerekse pratik açıdan konuyu ele alarak dünyada ve Türkiye’de internet üzerinde siyaset yapma biçimlerini incelemek, tartışmaya açmaktır.

Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente