Paper 30

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

30 - TitleİNTERNET KULLANIMINDA SAYISAL UÇURUMUN DARALTILMASI VE TÜRKİYE ÖNERİLERİ
AuthorsÖmer Arasıl, Telekomünikasyon Kurumu
Mustafa Alkan, Telekomünikasyon Kurumu
Müberra Güngör, Telekomünikasyon Kurumu
Gökhan Evren, Telekomünikasyon Kurumu
PC MemberNo
Contact personGökhan Evren, gevren@tk.gov.tr , 03125505272
Main Fields11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİnternet dünyanın çeşitli bölgelerinde insanların en çok bir araya geldiği en önemli bilgi ortamı ve dünya tarihinde en hızlı gelişen teknolojidir. İnternet sayısal formata çevrilebilen metin, ses ve görüntü gibi her türlü ifade biçiminin, grafik ara yüzleri ve hiperteks bağlantı protokolleri ile paylaşıldığı bir ortamdır. Bunun sonucu olarak da bugün internet; araştırma, eğitim, sosyal, iletişim, politika, eğlence ve ticaret gibi insanları ilgilendiren tüm faaliyetleri çevreleyen bir kullanıma ulaşmıştır.

Bu makalalede öncelikle sayısal uçurum’un tanımı üzerinde durularak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler incelenerek durum tesbiti yapılmaya çalışılmıştır. Elde edilen istatistiksel veriler değerlendirilerek ülkeler arasındaki sayısal uçurumun boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır. Sayısal uçurumun giderilmesi için dünyada başlatılan çalışmalar değerlendirilerek, yakın gelecekteki durum ve ülkemizin konumu belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de bölgeler arası farklılıklar araştırılarak ülke içindeki sayısal bölünme ortaya konmaya çalışılmıştır. Bütün bu bilgilerin ışığında gerek dünya ülkeleriyle Türkiye arasında, gerekse Türkiye’nin kendi bölgeleri arasındaki sayısal uçurumun boyutları belirlenmeye çalışılarak, dünyadaki oluşumların ışığında çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sayısal Uçurum, Türkiye, Dünya Rakamları, İnternet
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente