Paper 5

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

5 - TitleTürkiye'de ve Dünyada Spam Karşıtı Politikalar ve SPAM ile Savaşmak İçin Geliştirilen Anti-Spam Modeli
AuthorsEnis KARAASLAN, Ege Üniversitesi Network Yönetim Grubu
Erhan ÇETİN, Ege Üniversitesi Network Yönetim Grubu
PC MemberNo
Contact personEnis KARAASLAN, enis@bornova.ege.edu.tr , +90(232) 342 32 32/222
Main Fields
Other Main FieldsModel Tanımlama
İnternet
Abstract + KeywordsTürkiye’de spam ile savaşma ile ilgili bilgilendirme çalışmaları Türk Anti-Spam Organizasyonu (TASO) tarafından web üzerinden (www.spam.org.tr) yürütülmektedir. Ne yazık ki bu çalışmalar yeteri kadar desteklenmemekte ve henüz spam ile savaşma konusunda Türkiye’de hukuksal bir yaptırım bulunmamaktadır. Bu bildiride dünyanın çeşitli yerlerindeki çalışmalardan örnekler verilmiş ve Ege Üniversitesi’nde uygulanan EÜ-SMES (Ege Üniversitesi Spam Mail Engelleme Sistemi) tanıtılmıştır. Var olan RBL servisinin aksine bu sistem ip adresi yerine mail adresi bloklamaktadır. Bu sistem RBL servisinin eksik kaldığı noktaları gideren yeni bir modeldir. Ayrıca bu bildiride spam’le savaşın kurumlar arası bir yardımlaşma ve dayanışma ile yerine getirilebilmesi için tasarlanmış olan Merkezi ve Dağıtık Sistem Modelleri tanıtılmıştır.

Merkezi bir sunucu üzerinde çalışan EÜ-SMES’de IP adresi yerine mail adresi kısıtlaması yapılmaktadır. Böylece o anda gelmeye devam eden mesajlar zaman kaybedilmeden engellenmektedir. Ayrıca ağ ve mail sunucuların kaynaklarının daha fazla israf edilmesinin önüne geçildiği gibi kullanıcıların da boşa zaman harcaması engellenmektedir. Bu modele göre herhangi bir mail adresi bir sunucuda yer alan “spam öneri listesi” veritabanına eklendiğinde sistem yöneticisi elle veya bu iş için hazırlanmış programlarla otomatik olarak bu mail adresini “kesin spam listesine” dahil etmektedir. Bu adresler mail sunucu veya mail hub’daki “erişim listesine” eklenerek gönderilen spam maillere karşı önlem alınmaktadır. Bir çok kurum ve kuruluş, merkezi sunucuya bağlanarak bu sistemden yararlanabilir.

Önereceğimiz ikinci sistem modeli ise dağıtık çalışma modelidir. Bu modele göre her kurum veya kuruluşun kendisine ait sunucuları üzerinde, o kurum veya kuruluşlara ulaşan spam maillerin bir listesi tutulmaktadır. Tutulan her bir listeye birer versiyon numarası verilmektedir. Bu versiyon numaraları listeye bir kayıt eklendiğinde, silindiğinde veya güncelleme yapıldığında değişmektedir. Her sunucu kendi üzerindeki listenin versiyon numarasını belirli aralıklarla kontrol etmektedir. Eğer versiyon numarasında bir önceki kontrole göre bir değişiklik varsa bu değişiklik tetikleme yoluyla diğer kurumlara ait sunuculara iletilmektedir. Birbiriyle sürekli haberleşen sunucular böylece kesintisiz olarak spam listelerini güncellemektedir. Güncellenen bu liste doğrultusunda mail sunucu veya mail hub’daki erişim listesi yenilenmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Spam, Antispam, RBL, Merkezi Sistem Modeli, Dağıtık Sistem Modeli
RemarksBu projenin bütün Türkiye çapında uygulanabilmesi için ilk aşamada sistem modeli anlatılmıştır. Bu çalışmanın spamden kaynaklanan sorunları minimize edeceği öngörülmektedir.

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente