Paper 63

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

63 - TitleNİTELİK, ETKİLİLİK VE BİLGİ SİSTEMLERİ: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI, SENTEZ
AuthorsSevgi Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Enformatik Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personSevgi Özkan, sozkan@ii.metu.edu.tr , 0 312 210 3796
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi Sistemleri Yönetimi’nin en önemli on sorunundan birisi “Bilgi Sistemleri Etkililiğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi” dir. Bilgi Sistemleri Etkililiği etmenlerinin belirlenmesi birçok araştırmaya konu olmuşsa da bütün bu çalışmalarda “Bilgi Sistemleri Etkiliği/ Başarısı” tanımlanması ve anlaşılması zor bir terim olmuştur. Birçok çalışmada araştırmacılar “etkililik” kavramını farklı açılardan ele almışlar ve çalışmalar arası karşılaştırmalar yapmak zorlaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak Bilgi Sistemleri Etkililiği konusu biriken Bilgi Sistemleri literatüründe anlaşılması zor bir nitelik kazanmıştır. Bu çalışma bu kadar çeşitlilik gösteren bu alanda değerlendirme ölçütleri bakımından bütünleşmiş bir Bilgi
Sistemleri Etkililiği perspektifi oluşturmayı hedeflemektedir. Bunun için önerilecek bir “Bilgi Sistemleri Etkililiği Değerlendirme Modeli” bu alanda bir altyapı niteliğinde olacaktır. Bu bağlamda iki temel kavramdan, “etkililik” ve “nitelik”, yola çıkarak şu dört konu belirlendi: (1) örgütsel etkililik, (2) örgütsel nitelik, (3) bilgi sistemleri etkililiği, ve (4) bilgi sistemleri niteliği. Genel ve klasik literatürde bu konuların nasıl yer aldığı incelendi. İnceleme yapılırken, bu dördünün birbirleriyle ilişkileri, birbirlerini tamamladığı ve aykırı olduğu yerler göz önünde bulundurularak bir model oluşturuldu. Bu model Bilgi Sistemleri Etkiliği’nin, bir başka deyişle Bilgi Sistemleri’nin örgüt ile etkileşiminin tek bir açıdan ele alınarak değerlendirilemeyeceğini, bütünleştirilmiş farklı perspektiflerin önemini belirtiyor. Bilgi Sistemleri literatüründe birçok yerde, Bilgi Sistemleri Etkiliğinin değerlendirilmesi’nin çok boyutlu modeller ile en iyi gerçekleşebileceği yer alıyor. Gelecekteki araştırmaların bu noktadan başlayarak ele alınması, “etkililik” konusunda bireysel araştırma çabalarının birbirini tamamlamasına ve olabilecek karşıt düşüncelerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışma, 1985 sonrasının Internet “patlaması”, 1990’ların “küreselleşme” ve 1995 sonrasının e-iş konuları çerçevesinde varolan klasik etkililik kuramlarının ne kadarının geçerliliklerini koruduğunu, bu kuramlara nasıl yenilikler
getirilebileceğini araştırmayı hedefliyor.
Remarks

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente