Paper 79

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

79 - TitleA Survey On Expectations Of Financial Institutions About Digital Signature
AuthorsM. Feridun AKTAŞ, Marmara Üniversitesi
Doç.Dr Şule Işınsu Özmen, Marmara Üniversitesi - İşletme Fakültesi
PC MemberNo
Contact personM. Feridun AKTAŞ, feriduna@garanti.com.tr , +90-212-4783423
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÜlkemizde ve dünyada internet uygulamalarının kullanımı hızla gelişmektedir. İnternet üzerinden haberleşmek, bilgiye erişmek ve bilimsel çalışmalara ulaşmak artık dünya nüfusunun büyük çoğunluğu için mümkün olmaktadır. Bu ortamda gelişen bir başka alan ise internet üzerinden ticaret yapılması yani e-ticaret uygulamalarıdır.

E-ticaret’in tamamen kendine özgü kurallar ve sistemler bütününe sahip olması, geleneksel ticaret kural ve alışkanlıklarının bu yeni ortamda geçerliliğini yitirmesine neden olmuştur. E-ticaretin gelişimi ile birlikte hem vergi, gümrük gibi kanuni zorunluluklar, hem de e-ticarete dahil olan kuruluşlar arasında yapılması gereken anlaşmalar, internet ortamı için bazı hukuksal ve teknik düzenlemeler getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu düzenlemelerin başlangıç noktasının e-imza uygulaması olması Türkiye’de ve dünyada kabul gören bir gerçektir. Çünkü yapılan her işlemin ve düzenlenen her anlaşmanın geçerliliği tarafların imzası ile gerçekleşebilir. Normal hayattaki imzanın İnternet ortamındaki karşılığı da e-imza, özel olarak da sayısal imzalardır.

Bu tezde sayısal imzaların finansal kurumlar tarafından nasıl algılandığı ve beklentileri incelenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla, öncelikle imzanın kullanımı ve geleneksel yeri araştırılmıştır. Ardından hukuksal ve teknik öğeler ve yapılması gerekenler araştırılarak konu açıklığa kavuşturulmuştur. Bu bilgiler doğrultusunda finans sektörünün beklentileri ve bu sektörde öngörülen bazı değişiklikler incelenmiştir. Tezin amacı olan finansal kuruluşların beklentileri ise bir anket ile araştırılarak çalışma sonuçlandırılmıştır.
RemarksBu çalışma bir Yüksek Lisans Tezidir. Tezin orijinali İngilizcedir.

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente