Paper 84

Generated: Mon Dec 2 15:03:04 2002

overview

84 - TitleFLOWer İş Akışı Yönetim Sistemi
AuthorsBurcu Musaoğlu, Data Sistem A.Ş.
Ferudun Atakan, Data Sistem A.Ş.
Engin Asolar, Data Sistem A.Ş.
Volkan Abur, Data Sistem A.Ş.
Umut Esen, Data Sistem A.Ş.
PC MemberNo
Contact personBurcu Musaoğlu, burcum@datasistem.com.tr , 0.232.463 16 63
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
4. Bilgisayar Aglari, intranet, extranet
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBir organizasyon bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin hacmi ve sayısı artış gösterdikçe, standartlaştırılmamış iş süreçlerinin sebep olduğu zaman ve işgücü kaybı daha fazla netlik kazanmaktadır. Gerçekleştirilen birçok işlem, döküman tabanlı olduğundan, organizasyon bünyesindeki döküman akışının ortaya çıkarttığı karmaşa ve maliyet yükü standartlaşmanın önemini daha çok ortaya çıkartmaktadır. Belirli bir düzen ve kontrol çerçevesinde yürütülmeyen iş süreçleri, yapılan işin maliyetlendirilmesinde ve yararlarının ölçülmesinde sorun oluşturmaktadır.

Tüm bu karmaşa ve belirsizlikten kurtulmak, ancak iş akışlarının standart hale getirilerek hızlandırılması ve kaynakların verimli kullanılmasıyla mümkün olacaktır. Yanısıra işletim hatalarında azalma, hizmet kalitesinde artış, karar mekanizmalarında hızlanma ve kağıt tüketiminde azalma gibi birçok yarar da sağlanacaktır.

İş Akışı Yönetim Sistemleri, iş süreçlerinin tanımlarını yorumlayabilen bir yada birden fazla iş akışı motoru içeren, iş akışlarının tanımlanmasını, yönetilmesini ve işletilmesini sağlayan, kullanıcılarla iletişim kuran ve diğer bilgisayar uygulamalarını işletebilen yazılım sistemleridir. Bu bildiride İş Akışı Yönetim Sistemlerinin çeşitlerinden ve bu sistemlerde bulunması gereken özelliklerden bahsedilecektir. Data Sistem bünyesinde geliştirilen FLOWer İş Akışı Yönetim Sistemi tanıtılacak ve organizasyonlara sağlayabileceği yararlar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler : e-iş, iş akışı yönetim sistemi, verimlilik, kağıtsız ofis otomasyonu, döküman yönetimi, iş süreçleri, standardizasyon
RemarksPanel olarak önerilmektedir

overview

CyberChair Author: Richard van de Stadt  ( Borbala Online Conference Services ) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente