Slide 1

ÖZET
Interneti nasıl algılamalı
Ne durumdayız ?
Yöntem
Ulusal boyutta örgütlenme
Mekanizmalar
Eylem planı modeli
Kültürü yayma

ÖZET
Aşamalar
Rekabete açma
İnsan gücü
Demokrasi

ÖNCELİKLER
(-1) BIT ve STK'ların örgütlenmesi
(0) Toplumun gündemine girme
(1) Ulusal boyutta örgütlenme
(2) Mekanizmalar
(3) Eylem planı
(?) Mega proje
(?) Seferberlik

İNTERNET'İ NASIL ALGILAMALI
Sohbet, e-ticaret ?
Devrimsel bir gelişme
Stratejik, Generik
e-Türkiye = Yeniden yapılanma
e-devlet = Yeniden yapılanma
Dünya ile bütünleşme de vazgeçilmez araç
Internet yaşamdır !

NE DURUMDAYIZ
Türkiye İnternet'i 10. yılında
Siyasal sahip, örgütlenme, mekanizma, eylem p.
e-Avrupa+ kriterleri
e-Türkiye çalışmaları
İnternet-bilim-demokrasi “iyidir”

YÖNTEM
Nasıl? Nerede hata yaptık? Göstergeler?
1 milyon bilgisayar, Mernis, erken emeklilik
( Süreçler yanlış ! )
İnternet bildirgesi, Bilişim Şurası kararları
Süreklilik, kararlılık

ULUSAL BOYUTTA ÖRGÜTLENME
Müsteşarlık+ (Kaliteli işgücü, özerk, katılımcı)
Politika belirleme
Çekirdek teknik ekip
KamuNET, Danışmanlık
Proje izleme - koordinasyon - standarlar
Yasa + Düzenleme
Mekanizmalara sekreterya
Kamuoyu görüşleri; Araştırma yaptıracak/yapacak

MEKANİZMALAR
Ciddi bir sekreterya ve çekirdek kadro
Katılımcı, saydam
Stratejik - ulusal mekanizma – Eylem planı; “Ulusal bilgi konseyi” Yılda 2-3 kere toplanmak, BTYK bağlantılı
Yasa / Yönetmelik çalışma grupları
e-Devlet konseyi
Teşvik mekanizmaları

MEKANİZMALAR
IK++, e-Türkiye++
KamuNET konferansı, teknik
Vatandaşa yönelik geri besleme konferansı, anket
Yasaları gözden geçirme “konferansı / forumu”
Yasa yapma süreci

EYLEM PLANI
e-Avrupa / e-Avrupa+
Çok genel
Daha somut olmalı
Esnek, 6 ayda bir gözden geçirilmeli
Küçük, uyumlu parçalardan oluşan projeler
Pilot proje, geri besleme bol olmalı
Tüm süreç katılımcı ve saydam olmalı

AŞAMALAR
e-Türkiye ve e-Devlet birer yeniden yapılanma süreçleridir
Eşit olmayan gelişme
Tanışma / Genel kültür aşaması
Otomasyon süreçleri tanımlama
“Web”leşme
Geri besleme / değerlendirme mekanizmaları

KÜLTÜRÜ YAYMA
Hedef: Her yurtaş bilgi, bilişim, İnternet okur yazarı olması
Emekliler, engelliler, köylüler dahil
BT çalışanlarının İnternet kültürü eksik
Öğrenmeyi öğrenmek
Öğretmen, hukukcu, kamu çalışanı / yöneticisi, sağlık, kobi, tarım..... özel projeler

KÜLTÜRÜ YAYMA
Okullar
Sayısal uçurum
Evrensel hizmet
İnternet evleri
Halk kütüphaneleri
Halk evleri
Kamu kioskları

REKABETE AÇMA
2003'te çok çalışmak gerekir
BIT'de rekabet konferansı ?
Ses dışında VoIP dahil 2003'te rekabete açmak
KabloNET'i yeniden düzenlemek
xDSL, wireless, uydu
RTUK mevzuatını gözden geçirmek
Tüketici hakları

İNSAN GÜCÜ
Kamu'da BT personel politikaları
Sertifikasyon (kamu / ülke)
Universite yapısını gözden geçirmek
BT önem kazanmalı
Hocaları yeniden eğitmek
Bölümler kapanabilmeli
“Devşirme bilişimci”
Üniversiteye giremeyenlere BT
Lise / Meslek okulları

DEMOKRASİ
Bilim / demokrasi / İnternet
Öncelikli / Katalizör
Kamu yönetiminde saydamlık
Somut öneriler
Servet beyannameleri (6 ay / yıl), Özgeçmişler
Atamalar / İşten çıkartmalar, İhaleler, şartname taslakları
Yasa yapma süreci
Her yerde STK !
Yönetime katılım