ÖZET
• Interneti nasıl algılamalı
• Ne durumdayız ?
• Yöntem
• Ulusal boyutta örgütlenme
• Mekanizmalar
• Eylem planı modeli
• Kültürü yayma