ULUSAL BOYUTTA
ÖRGÜTLENME
• Müsteşarlık+ (Kaliteli işgücü, özerk, katılımcı)
• Politika belirleme
• Çekirdek teknik ekip
– KamuNET, Danışmanlık
• Proje izleme - koordinasyon - standarlar
• Yasa + Düzenleme
• Mekanizmalara sekreterya
• Kamuoyu görüşleri; Araştırma yaptıracak/yapacak