MEKANZMALAR
Ciddi bir sekreterya ve ekirdek kadro
Katlmc, saydam
Stratejik - ulusal mekanizma Eylem plan;
Ulusal bilgi konseyi Ylda 2-3 kere toplanmak,
BTYK balantl
Yasa / Ynetmelik alma gruplar
e-Devlet konseyi
Tevik mekanizmalar