MEKANİZMALAR
• IK++, e-Türkiye++
• KamuNET konferansı, teknik
• Vatandaşa yönelik geri besleme konferansı, anket
• Yasaları gözden geçirme “konferansı / forumu”
• Yasa yapma süreci