EYLEM PLANI
e-Avrupa / e-Avrupa+
ok genel
Daha somut olmal
Esnek, 6 ayda bir gzden geirilmeli
Kk, uyumlu paralardan oluan projeler
Pilot proje, geri besleme bol olmal
Tm sre katlmc ve saydam olmal