DEMOKRASİ
• Bilim / demokrasi / İnternet
• Öncelikli / Katalizör
• Kamu yönetiminde saydamlık
• Somut öneriler
– Servet beyannameleri (6 ay / yıl), Özgeçmişler
– Atamalar / İşten çıkartmalar, İhaleler, şartname taslakları
• Yasa yapma süreci
• Her yerde STK !
• Yönetime katılım