Paper 1

Generated: Sat Nov 29 12:03:05 2003

overview next (2)

1 - TitleÖğrenim Yönetim ve İçerik Sistemlerine Giriş
AuthorsZeynel Cebeci, Çukurova Üniversitesi Enformatik Bölümü
PC MemberYes
Contact personZeynel Cebeci, zcebeci@cukurova.edu.tr, (322)3386251
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsSon birkaç yıldan beri, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında ağ tabanlı içerik yönetim sistemleri kullanımına doğru bir eğilim olduğu gözlenmektedir. İnternet kullanımının yaygınlaşması, iletişim ve bilişim teknolojilerinde görülen ilerlemeler kurumlara yeni kavramları uygulama olanağı sağlamaktadır. İnsan kaynaklarından, pazarlama-satış temsilcileri veya teknik elemanların eğitimine, yönetim işlemlerinin ağ tabanlı uygulamalarla yapılmasına yol açan bir değişim yaşanmaktadır.

E-Öğrenim’de çok çeşitli yaklaşımlar ve uygulamalar mevcuttur. Ancak, özellikle son yıllarda öğrenim nesnesi kavramı etrafında şekillenen öğrenim sistemleri daha çok benimsenen bir sistem olmaya başlamıştır. Öğrenim içerik yönetim sistemleri olarak adlandırılan bu sistemler, birbirinden bağımsız olarak kullanılabilen en küçük bilgi parçalarının birleştirilerek konu veya ders materyali oluşturacak şekilde yeniden kullanılabildiği öğrenim nesnelerinin yaratılması, depolanması, birleştirilmesi, dağıtılmasını yönetebilen sistemlerdir.

Bu çalışmada, eğitim-öğretime ve daha yeni bir deyişle öğrenime yeni bir boyut getiren öğrenim içerik yönetim sistemleri kavramsal açıdan tanıtılmakta ve tartışılmaktadır. Çalışma özellikle, öğrenim yönetim sistemleri, içerik yönetim sistemler ve öğrenim içerik yönetim sistemlerinin tanımları, işlevleri ve böylece aralarındaki farklılıkların ortaya konulmasına da ışık tutmaktadır.
Remarks

overview next (2)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente