Paper 100

Generated: Sat Nov 29 12:03:05 2003

prev (99) overview next (101)

100 - TitleDİJİTAL ÇAĞIN GETİRDİĞİ FIRSATLAR VE TEHLİKELER KARŞISINDA: İNTERNETİ DOĞRU AMAÇLARLA KULLANMAK ZORUNDAYIZ!!!
AuthorsAli ihsan tükenmez, TPAO
PC MemberNo
Contact personAli İhsan Tükenmez, tukenmez@petrol.tpao.gov.tr, 2869100/2798
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
8. Internet yayinciligi, alternatif medya
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
11. Sosyal Boyutlar
13. Kutuphanecilik, elektronik kutuphaneler, enformasyon kaynaklari, Bilgi yonetimi
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİnsanlığın varoluşundan günümüze kadar pek çok evrede büyük değişimler, eski kültürlerle çatışma içinde olmuştur. Yeni ekonominin sınırında bulunduğumuz şu dönemde güç, özerklik, bilgiye erişim, sermaye, işhayatının kalitesi, genel olarak iş hayatı ve demokratik sürecin, kendi geleceği ile ilgili önemli bir sosyal değişimin ve yeni bir ekonomik yapının ortaya çıktığına tanıklık etmekteyiz. Bu ortamda kitlesel ve sosyal çelişkiler artmaktadır. Dolayısı ile yapıların ,sosyal ve siyasi kavramların kuruluşunun temelinde, ciddi sosyal çatışmaların olması kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir.

Sözkonusu toplumsal değişim, teknolojik yenilenme ve dijital çağa uyum sağlama ,demokratikleşme ve şefaffaşma süreçlerini Türk Toplumunun çok iyi algılayıp, özümsemesi, ortak bir akıl ve ulusal bir iradenin ortaya konulması ve toplumsal bir eyleme geçilmesi gerekmektedir. Aksi bir durumda ,yakın tarihimizde sık sık yaşandığı üzere toplumun arzu ve isteği dışında uygulanan zorlamalarla veya Global Güçlerin ve onların güdümündeki Uluslararası kuruluşların emrivakileriyle gerçekleştirilecek her yenilenme,yeniden yapılanma ve değişim projesinin toplumsal bir muhalefet veya bürokratik engellemeler ile karşılaşarak başarısız olduğu gibi söz konusu projelerin de aynı akibete uğraması asla gözardı edilmemelidir.

Eğer Türkiye birey, aile, kurum, kuruluş, toplum ve ülke düzeyinde sözkonusu dijital değişimin ve gelişmenin arkasında kalırsa ; mevcut ekonomik ve sosyal krize ilave olarak ulusal rekabet gücünün düşmesi ve yapısal bir işsizlik sorunları ile daha ciddi boyutlarda karşı karşıya kalacacağı bilinen bir gerçektir.

İnternetin toplumun kamu ve sivil tüm kesimlerinde hangi amaçlarla kullanıldığına dair sağlıklı bilgilere ihtiyacımız vardır..Maalesef mevcut araştırma kuruluşları bu yönde sağlıklı bir istatistik bilgisine sahip değildir.

Bizlere yansıtılan bilgilere göre internet genel olarak chat yapmak,arkadaş ve dost edinmek,laga luga, geyik ve dedikodu yapmak, oyun oynamak, dalga geçmek, boşluktan yararlanarak insanları kandırmak, aldatmak, az miktarda da e-ticaret,haberleşme, eğitim ve araştırma yapmak amacı ile kullanılmaktadır.

Sadece dedikodu yapan,uyun oynayan, birbirini kandıran, yalan söyleyen, şikayet eden , eleştiren ve üretmeyen bir toplumun özelliklerini taşıyoruz maalesef.

Dijital çağın getirdiği yenilikler ,fırsatlar, değişimler ve tehditler karşısında sorunu bir kez daha ciddi boyutlarda masaya yatırmak ve yeniden analiz etmek zorundayız.Aksi bir durumda dijital çağın duvarlarına çarparak, yeni bir krizin kabus dolu sabahında uyanmak zorunda kalabileceğimizi düşünüyoruz.

Ekonomik ve sosyal krizlerin ne anlama geldiğini, son dönemde Ülkemiz açısından hepimiz çok iyi biliyoruz. Geleceği göremeyen, geleceğine yatırım yapamayan, ağ üzerindeki akıl çağına adapte olamayan, zihinsel ve beyinsel değişimi gerçekleştiremeyen, bilgi teknolojisindeki hızlı değişmelere duyarsız kalan bir toplumun, elbetteki zaman içerisinde daha büyük ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşılaşacağına, geleceğine, eğitimine, kültürüne, insan kalitesine, iletişim ve internet altyapısına, bilişim sektörüne gerekli yatırımları yaptığı ve bürokratik engelleri kaldırdığı,devleti küçülttüğü, değişimi, yenilikçiliği ve kaliteyi öne çıkardığı oranda , bu sıkıntılarından kurtulabileceğine inanıyoruz.

Bu yüzden Türk Toplumunun siyasette, ekonomide gerçekleştirilmesi düşünülen köklü bir değişim programının öncesinde çok iyi bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, uyarılması ve konu ile ilgili olarak ikna edilmesi gerekmektedir.Sivil Toplum örgütlenmelerine ağırlık verilmeli, internet üzerinde faaliyet gösteren sivil girişmelere, mail gruplarına, hobi topluluklarına destek verilmeli ve toplumun bu türden sosyal ve kültürel aktivitelere katılımı teşvik edilmelidir.Özellikle genç kuşakların örgütlenmesi, sivil girişimlere katılımının ve katkısının sağlanması, bence daha önemli bir adımdır. Bu konuda ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim görevlilerine büyük bir sorumluluk düşmektedir. Böylesi büyük bir projelere maalesef büyük kaynaklar ve yatırımlar gerekmektedir.

Bizler bu amaçla Ülkemizin İnternet Misyonerleri olarak bu sunumu hazırladık ve istenilen her yerde, kamu veya özel kurumlarda, okullarda, üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında bu konuları tartışmaya açmak ve toplumsal bir aklın ,iradenin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak istiyoruz.Remarks

prev (99) overview next (101)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente