Paper 103

Generated: Sat Nov 29 12:03:05 2003

prev (102) overview next (104)

103 - TitleBilgi Toplumunda Düzenleyici Kurumun Gereği ve Yapısı
AuthorsY. Burçak Boydak, Işık Üniversitesi- İstanbul
Yurdakul Ceyhun, Işık Üniversitesi- İstanbul
PC MemberNo
Contact personYurdakul Ceyhun, baba@ceyhun.com, 0532 411 9955
Main Fields10. Duzenleyici Kuruluslar
Other Main Fields
Abstract + Keywords1980’li yıllarda, telekomünikasyon firmaları, ses, görüntü, veri gibi değişik hizmetlerin tek bir ağ üzerinden sunulabileceğini görmüşlerdir. 90’lı yılların başlarına kadar da ISDN (Integrated Services Digital Network – Tümleşik Hizmetler Sayısal Ağı) üzerinde çok yoğun çalışmalar yapılmıştır. Ses, veri, görüntü iletişimine olanak tanıyan bu ağın kullanıcı yüzüne bağlanacak ve ISDN uç birim olarak adlandırılan yeni bir kavram üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Ancak İnternet’in umulmayan bir hızla yaygınlaşması bu çalışmaları bir bakıma yavaşlatmıştır. İnternete bağladığımız bilgisayar görüntü, veri, v.b. tüm iletişimi olanak tanımakta, dolayısı ile de TV, telefon, müzik, faks ve daha niceleri kavramları birleştirmektedir.

Özgürlük olarak nitelendirilen İnternet ile birlikte bir çok sorun da gündeme gelmeye başlamıştır. Herhangi bir web sitesine girildiğinde reklamların hareket imkanını kısıtlaması, elektronik posta kutularına istek dışı gelen virüslü postalar ve hatta parasını vererek izlediğimiz kablolu TV’de ekranın yarısını kaplayan reklamlar gibi pek çok sorun, etkin bir düzenleyici kurumun varlığını zorunlu kılmaktadır. Bu kurumların etkin ve adil biçimde çalışması için kurumu yönetecek yönetimin oluşum biçimi, kurul üyelerinin profilleri, seçme ve atama yöntemleri büyük önem kazanmaktadır. Zira, bu kurumların yapısı ve özerkliği, piyasalarda sağlıklı bir rekabet ortamını sağlayacak en önemli husustur.

Dünyadaki düzenleyici kurumları incelediğimizde, görüyoruz ki gelişmiş ülkelerde bir standart yoktur. Değişik ülkeler, kendi geçmişlerine göre farklı düzenleyici yapılar oluşturmuşlardır. Bu çalışmada, iletişim sektörünün dünyada ve Türkiye’de nasıl bir gelişim trendinde olduğu, düzenlemeyi yapan kurumların neler olduğu, kurumsal yapı ve özellikleri anlatılmış, bunların sorumluluk alanları ana hatlarıyla belirtilmiş, aralarında karşılaştırmalar yapılarak Türkiye’deki yanlış uygulamalar tartışılmıştır.
Remarks

prev (102) overview next (104)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente