Paper 11

Generated: Fri Dec 5 19:03:09 2003

prev (10) overview next (12)

11 - TitleXML Teknolojisine Gerçekçi Yaklaşım
AuthorsDeniz KILINÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
Alp Kut, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği
PC MemberNo
Contact personDeniz KILINÇ, dkilinc@deu.edu.tr, 05324850616
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
4. Bilgisayar Aglari, intranet, extranet
14. Yeni internet Teknolojileri ve Teknik konular
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİlk resmi işaretleme dili olarak gösterilen GML (Generalized Markup Language), 1969 yılında, yasal belgelerin kolay bir şekilde paylaşılabilmesi ve taşınabilmesi amacıyla, yapılan araştırma geliştirme çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. GML, 1978 yılında ANSI (American National Standard Institute) kurumunca oluşturulan bir grup tarafından geliştirilmeye başlanmış ve 1986 yılında SGML (Standard Generalized Markup Language) adını alarak, ISO (International Organization for Standardization) kurumu tarafından uluslararası standart (ISO 8879) haline getirilmiştir. SGML’in internet üzerindeki uygulamalar için çok karmaşık olması ve HTML’in yetersiz kalması büyük bir sorun haline gelmiş ve bu sorunları gidermek için, 1996 yılında XML dilini tasarlamak amacıyla W3C toplanmıştır. XML’in basit dizayn yapısının çalışmalarına, 1996 Ağustosunun son günlerinde başlanmış ve yoğun çalışmalar sonucunda, Şubat 1998’de XML 1.0 bir standart olarak W3C tarafından yayınlanmıştır. XML(eXtensible Markup Language), SGML’in güç ve esnekliğini içeren basitleştirilmiş, genişletilebilir bir işaretleme dilidir. XML, SGML’in alt kümesi olarak gösterilir ve HTML gibi işaretleme etiketlerini kullanır. İlk bakışta, XML teknolojisinin birçok avantaja sahip olduğu görülmektedir. XML yapısal bir text formatına ve okunabilir bir yapıya sahiptir. XML dökümanlarının işlenmesi kolay, işlenme maliyeti de azdır. XML teknolojisi, varolan güvenlik çözümlerini destekler. XML’ in en önemli özelliği açık bir standart omasıdır. XML sürekli bir gelişim içersindedir ve XML teknolojisi için yeni araçlar yazılmaktadır. XML’ in avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. XML teknolojisi bilinçsiz çevrelerce abartıldığı için, XML’in aslında bir uygulama, bir programlama dili ya da dünya barışına ve açlığına bir çözüm olmadığı unutulmuştur. Bu abartı yüzünden XML’in ne olduğunun yanı sıra, yapabilecekleri hakkında da kafalarda karışıklık oluşmuştur. XML, onu işleyecek ayrıştırıcılara ve uygulamalara ihtiyaç duyar. XML tek başına basit olabilir fakat XML’in resmi tasarım hedefleri arasında yer alan ayrıştırma, işleme, entegrasyon, mesajlaşma ve transformasyon gibi işlemler zannedildiği kadar kolay değildir. XML, öğrenmesi, okunması, uygulanması ve test edilmesi kolay bir teknolojidir. B2B gibi uygun uygulamalarda geliştirme zamanını oldukça kısaltır. Sadece bir döküman formatı olmasına rağmen RPC mesajlaşması gibi birçok uygulamada kullanılır. Problem, XML’in kullanımına uygun olmayan senaryolarda bile uygunmuş gibi görülüp kullanılmaya çalışılması ve insanın doğası gereği, yeni çıkan teknolojilerin tüm problemlerde uygulanmak istenmesidir.

Anahtar Kelimeler: GML, SGML, XML, DOM, B2B uygulamaları, XML’in gerçek yüzü.
Remarks

prev (10) overview next (12)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente