Paper 13

Generated: Sat Nov 29 12:03:05 2003

prev (12) overview next (14)

13 - TitleBilgi ve iletişim çağında bilgi toplumuna dönüşüm bakımından AB üzerine bir değerlendirme
AuthorsSeçkin Gültan, -
PC MemberNo
Contact personSeçkin Gültan, sgultan@tr.net, 312-4411303
Main Fields
Other Main FieldsBilgi toplumu, Avrupa Birliği
Abstract + KeywordsBu bildiride, Avrupa Birliği tarafından “2010 yılı itibariyle dünyanın en rekabetçi ve dinamik bilgiye dayalı ekonomisi” haline gelmek olarak saptanan ve benimsenen stratejik hedefle bağlantılı olarak, 21. yüzyılın hemen başından bu yana üç yıllık bir süreçte Avrupa’da bugün gelinen durum irdelenmektedir. Bilgi toplumuna dönüşümde, bilgi çağının gerçekleri karşısında küresel çapta yaşanan gelişmeleri yakalamak adına Birlik düzeyinde öncelikle ekonomik ve teknolojik alanlarda başlatılan ve sonrasında ister istemez sosyo-kültürel ve siyasi alanlara yansıyan gelişmeler ve tüm bu alanlarda yaşanan sorunlara değinilmiştir. Üyesi olmak için çaba gösterdiğimiz Avrupa Birliği’nde bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde yaşananlar, tarım toplumu, endüstri toplumu ve nihayet bilgi toplumu özelliklerini aynı anda, yani günümüzde, halen arz eden ve bilgi çağını yakalamak bakımından maalesef Avrupa ülkelerinin oldukça gerisindeki ülkemiz açısından mevcut durumun analizi ve daha da önemlisi önem verilmesi gereken konular ve alınması gereken tedbirler açısından kılavuz niteliğinde olmalıdır.
Anahtar kelimeler: Bilgi ve iletişim çağı, Bilgi Toplumu, Avrupa Birliği
RemarksSayın İlgili,

IX. Internet Konferansında sunmak istediğim bildiri, Ekim 2003’te ATAUM (A.Ü. Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından kitap olarak basılacak olan “Bilgi Toplumu sürecinde AB ve Türkiye” isimli yüksek lisans tez çalışmamdan faydalanarak derlemiş olduğum bir çalışmadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla,

Seçkin Gültan


prev (12) overview next (14)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente