Paper 29

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (28) overview next (30)

29 - TitleBilgi Sistemleri Başarısı: İki Modelin İnternet Bağlamında Karşılaştırılması
AuthorsSevgi Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personSevgi Özkan, sozkan@ii.metu.edu.tr, 0312 2103796
Main Fields
Other Main FieldsBilgi Sistemi olarak İnternet'in Örgütsel Başarısı ve Değerlendirilmesi
Abstract + KeywordsBilgi Sistemleri Yönetiminin en önemli on sorunundan birisi “Bilgi Sistemleri etkililiğinin (başarısının) değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi”dir. Bu bağlamda, bilgi sistemleri başarısı, literatürde, bilgi sistemleri değerlendirilmesinde önemli temellerden biri olarak kabul edilmektedir. Güçlü bir iletişim platformu olan İnternet ise kendi başına hem bir iletişim, hem de bir bilgi sistemi fenomenidir. İnternet, temeli iletişim teorisine dayanan bir ölçüm çerçevesi ile en iyi değerlendirilecektir. Bu çalışmada iki bilgi sistemi başarı modeli (1. DeLone and McLean’in ve 2. Seddon’un bilgi sistemleri başarı modelleri) İnternet bağlamında ele alınıyor. Bu iki model de bilgi sistemi değerlendirilmesinin—-bu değerlendirme İnternet ya da elektronik ticaret bağlamında olsa da-—örgüt ile etkileşiminin tek bir açıdan ele alınarak değerlendirilemeyeceğini, bütünleşmiş farklı perspektiflerin önemini belirtiyor.
Remarks

prev (28) overview next (30)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente