Paper 42

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (41) overview next (43)

42 - TitleBİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE TURİZM SEKTÖRÜ VE TKY(Toplam Kalite Yönetimi
AuthorsASLI (yürütücü) Öztopçu, ÜNİVERSİTE
PC MemberNo
Contact personASLI (Yürütücü) Öztopçu, asliy@ogu.edu.tr, 222-2393750/1471
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
11. Sosyal Boyutlar
14. Yeni internet Teknolojileri ve Teknik konular
Other Main Fields
Abstract + KeywordsGünümüzde bilgiye ulaşmak ve bu kazanılan bilgiyi rekabet ortamında üstünlük elde edecek biçimde kullanmak turizmde; işletmelerin kazanmaları gereken önemli bir özellik haline gelmiştir. Sürekli iyileştirme ilkesi ve EFQM’in yenilikçilik, sürekli öğrenme kavramları ile elde edilen bilgilerin hizmet sektöründe süreçlerin geliştirilmesinde etkin bir şekilde kullanılabilen TKY ile birbirini tamamlayan modern yönetim anlayışıdır.
TKY durağan bir yönetim felsefesi değildir. TKY özünü, varoluş sebebini koruyarak yeni boyutlar kazandırmayı hedefleyen dinamik bir yapıya sahiptir.
Bilgi teknolojilerindeki son gelişmeler turizm sektöründeki işletmeler ve turistik destinasyonlar için pazarlama, yönetim ve tanıtım alanlarında yeni olanaklar sunmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır. Turizm sektöründe, kalitenin belli bir düzeyde gerçekleşmesi, hizmet üretiminin sürekli iyileştirilmesi ve hizmeti üretecek iş görenlerin, personelin nitelikli olmalarına bağlıdır. Bugünki işletmecilik anlayışında sadece kalite grubundaki veya kalite çemberindeki çalışanlar değil, organizasyonda çalışan herkes kaliteden sorumludur.
Turizm sektöründe EFQM modelinde mükemmelliğe ulaşmada ki bazı önemli noktalar şöyledir:
•        Harekete geçme eğilimi,
•        Müşteriye yakın durma,
•        Bağımsızlık ve girişimcilik,
•        İnsanlarla birlikte verimlilik,
•        İzlenen ve değer yaratan işlemler,
•        En iyisini yaptığı işe odaklanmak,
•        Aynı zamanda gevşek ve sıkı kontroller.
Buradan yola çıkarak turizmde toplam kalite yönetiminin gerekliliği için de şu adımlar belirlenebilir:
•        İşletmenin kalite amaçlarını belirlemesi ve anlaşılması için bir örgütlenme.
•        Belirtilen amaçlara ulaşabilmek için işletmenin başarması gereken hedefleri, faaliyetlerin belirlenmesi.
Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı(EFQM)’in geliştirdiği Toplam Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi felsefesinin özünü vermektedir.Modele göre; müşteri tatmini çalışanların tatmini ve imaj konularında başarı,uygun bir liderlik anlayışı ile sağlanabilir. EFQM mükemmellik modelinde ana kriterler vardır. bunlar Girdi Kriterleri(liderlik, politika ve strateji, çalışanlar, işbirlikleri ve kaynaklar, süreçler; Sonuç Kriterleri( müşterilerle ilgili sonuçlar, çalışanlarla ilgili sonuçlar, toplumla ilgili sonuçlar, temel performans sonuçları)’dır.
Sonuç olarak turizm sektöründe de diğer pek çok sektörde de olduğu gibi TKY’nin başarılı olabilmesi için üst yönetimin liderliği şarttır. Örgüt kültürünü bu özellikleri taşıyabilecek şekilde değiştirebilen liderler TKY’ni de başarıyla uygulayabileceklerdir.

Anahtar kelimeler: Turizmde Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli
Remarks

prev (41) overview next (43)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente