Paper 43

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (42) overview next (44)

43 - TitleAVRUPA BİRLİĞİ AKDENİZ BİLGİ TOPLUMU PİLOT PROJELERİ EUMEDIS PROGRAMI "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- ODISEAME PROJESİ"
AuthorsProf. Dr. NECDET TİMUR, ANADOLU UNİVERSİTESİ İŞLETME FAKULTESİ
Doç. Dr. NECDET SAĞLAM, ANADOLU UNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKULTESİ
PC MemberNo
Contact personDoç. Dr. Necdet SAGLAM, nsaglam@anadolu.edu.tr, 222-3350580-3241
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + Keywords
Odiseame (Open Distance Inter-university Synergies between Europe, Africa and Middle East) projesi, Avrupa Birliği Akdeniz Bilgi Toplumu projeleri (EUMEDIS) girişimi uygulamalarının beşinci sektörü olan eğitim ile ilişkilidir.
Projede amaç yükseköğretim alanına yoğunlaşılmış ortaklaşa öğrenme için, web tabanlı çok dilli sanal bir ortamı tasarlamak ve yürütmektir.
Bu proje, ortak ülkerlerdeki yükseköğretim kurumlarında çalışma programları için farklı konu alanlarıyla ilişkili web tabanlı içerikleri sunarak, ortak bölgelerin yükseköğretimini iyileştirmeye çalışmaktadır.

İçerikler pedagog ve psikologlar, iletişim ve bilgisayar mühendisleri, gragik tasarımcılar, konualanı uzmanları vb. kapsayan farklı uzmanlardan oluşan çok disiplinli bir çalışma grubu tarafından tasarlanacaktır.

Projenin esas HEDEF KİTLESİ, üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarıdır.

Sanal öğrenme ortamından, başka ülke ortaklarının farklı yükseköğrenim programlarının çerçevesi içerisinde çok sayıda kültürlerarası sanal öğrenme deneyimleri kazanılacaktır.

ODISEAME projesinin beklenen sonuçlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-        Çok dilli sanal bir öğrenme ortamı.

-        Sanal öğrenme için pek çok yükseköğretim dersi.

-        Farklı ülkelerden öğrenci ve öğretmenlerin katılıyla çok sayıda sanal öğrenme yaşantıları.

-        Sanal öğrenme yaşantıların nasıl tasarlanacağı ve yürütüleceğine ilişkin bir el kitabı (parasız olarak bir milyon kopya dağıtılacaktır).

-        Tüm Avrupa ve Akdeniz’e sınırı olan ülkelerden bir grup öğretmen sanal öğrenme deneyimlerini başarıyla araştıracaktır (içeriğin yöntem, tasarım ve uygulamasının tasarlanması, vb.)

-        Uluslararası bir bağlamda, sanal öğrenme etkinlikleri içerisinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan bir insan ağı oluşturmak.

-        Sanal öğrenme yaşantılarında yer almayan ortak ülkelerdeki geri kalan öğretmen ve öğrenciler için bir gösteri etkisi.Remarks

prev (42) overview next (44)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente