Paper 44

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (43) overview next (45)

44 - TitleBİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE/Türkiye'de Bilgi Ekonomisine Geçiş İçin Strateji ve Politika Gerekleri
AuthorsÖzgür Uçkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
PC MemberYes
Contact personÖzgür Uçkan, ozguru@bilgi.edu.tr, 0212 216 22 22
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsTürkiye'de bilgi ekonomisi ve bilgi toplumuna geçiş, hayati bir öncelik taşıyor. Hızla rekabet avantajlarımızı güçlendirmek; üretkenliğimizi ve kalite standartlarımızı yükseltmek; milli geliri artırmak ve adil bölüşümünü sağlamak; sürdürülebilir istihdam kanallarını yaratmak; ulusal eğitim ve öğrenim sistemimizi iyileştirmek zorundayız. Bilgi ekonomisi ve bilgi toplumuna geçiş, bir ulusal irade ve seferberlik konusu olarak algılanmak zorunda… Bilgi ekonomisi ve bilgi toplumunu gerçekleştirmiş, uluslararası toplumda hak ettiği saygın yeri almış bir Türkiye için, katılımcı bir temelde konumlanmış politika ve stratejiler doğrultusunda ulusal seferberliğin derhal başlatılması gerekiyor. Daha da önemlisi, bu seferberliğin, konjonktürden etkilenmeyen, toplumun en geniş kesimlerinin uzlaşısını temsil eden, hukuksal meşruiyete sahip ve bağlayıcı bir "Ulusal Sözleşme" ile sonuçlanması bir zorunluluk olarak beliriyor.
Remarks

prev (43) overview next (45)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente