Paper 49

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (48) overview next (50)

49 - Titleİnternet ve Tüketici
AuthorsEmel Öztürk, Marmara Fm Çarşı Pazar Programı Yapımcısı ve Sunucusu
PC MemberYes
Contact personEmel Öztürk, emelozturk@tuketiciler.org, 05425829640
Main Fields4. Bilgisayar Aglari, intranet, extranet
11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİnternet ve Tüketici:
Çağmızın teknolojik olanakları gereği ülkemizdeki yaygınlaşan internet kullanımı her geçen arrtığı bir gerçektir.
Bu gerçekten yola çıkarak; internetti kullanan tüketicilerin bağlantı detayları (sağlayıcı, alt yapı sorunu vb) , bağlantı ücretleri konusu önem taşımaktadır. Ülkemizde telekobminikasyon alt yapısının yeterli olup- olmadığı irdelenmek zorunda olan konuların başında gelmektedir. Internetten yararlanmanın; incelenmesi gereken diğer bir konu başlığı ise; bigilenme ve haberleşmedir ki bu başlık özellikle tüketici haklarına baktığımızda, 4077 sayılı yasanın içinde açık olarak yer almaktadır. Çünkü tüketiciye bilgilenme ve haber alma hakkını yasada verilmiştir.
Yakın zamanda yaşanan Cezayir Depremi ile günlerce internet bağlantı aksamıştır. Bu aksamada alt yapının yetersizliğinde en açık örnek olarak belleklerimizde yerini aldı. Bağlantının aksaması esnasında; internet üzerinden ticaret yapan kurum ve kuruluşlar maddi olarak zarara uğraması, ticaretin sekteye uğraması kaçınılmaz gerçekti.Diğer taraftan evinde , iş yerinde interneti bilgilenme, haberleşme ve araştırma için kulllanan binlerce kullanıcı mağdur olmuştur.
Tekonloji çağını yaşarken, teknolojiyi kullanırken ve AB uyum, üyelik girişimleri üzerinde çalışmalar yapan ülkemizdeki siyasi erklerin bu konuyu daha çok önemsemeleri için tüm STK'ların kılavuzluk etmek zorunluluğu doğmuştur.
Yöteminde bulunan siyasilerin acil olarak STK larla gerçek işbirilği içersine girmeleri gerekmektedir. STK'lardan; internetin ülkemizdeki daha sağlıklı işlemesi, talep edilir olamsı yönünde öneriler, gerekirse yönetmelik taslak çalışmaları istenmeli, meclis alt yapı komisyonlarında taslak derhal ele alınmalı.

Remarks

prev (48) overview next (50)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente