Paper 52

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (51) overview next (53)

52 - TitleSiemens Elektronik Pazaryeri Uygulamaları
AuthorsÖmer Demir, Siemens San. ve Tic. A.Ş.
PC MemberNo
Contact personÖmer Demir, omer.demir@siemens.com.tr, 0216 459 2018
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsSiemens Elektronik Pazaryeri Uygulamaları


.com şirketlerinin hızlı çıkış ve inişleri nedeniyle e-iş her ne kadar kafalarımızda soru işaretleri oluştursa da, büyük işletmeler hatta küçük ve orta işletmeler bile süreçlerini bu ortama geçirmeye başlamış veya planlamasını yapmaktadırlar. Internet’in sağlamakta olduğu sınırsız bilgi sağlayıcılığı nedeniyle özellikle kurumların pazarlama aktivitelerinde 7 gün 24 saat 365 gün ilkesi ile müşterilerine hizmet verebilecekleri bir ortamdan faydalanmamak düşünülemez. Bu ortamın maliyetleri göz önüne alındığında da her kesime uygun çözümlerin uygun maliyetlerle kurulabildiği de çok açıktır.

Kolay kurulum ve geniş kitlelere hitap edebilme yeteneklerinin kolay olmasına rağmen kurum süreçlerinin ve kültürünün bu ortama taşınması işin en zor kısımlarıdır. Yapılan araştırmalarda mevcut süreçlerini ve kurum kültürünü elektronik ortama uygun hale getirmeden getirmeden başlatılan e-iş çalışmalarının %60’nın başarısızlıkla sonuçlanacağı belirtilmektedir. Elektronik ortamda oluşturulacak süreç yapısı ve elektronik ortam kullanıcılarının beklentileri güncel hayatta içinde bulunduğumuz süreçlerden karakteristik olarak farklılık arz etmektedir.

Elektronik ortamda iş yapmayı hedeflemiş olan Siemens’in izlediği yol haritasını altyapı, süreçler ve kültür değişimi olarak 3 bölüm halinde aktarabiliriz.

Alt Yapı

190’nın üzerindeki ülkedeki müşterilere ve 470.000 çalışana hizmet verecek bir e-iş ortamı iyi planlanmış ve dizayn edilmiş bir altyapı gerekmektedir. Bilgi İşlem dünyasındaki ürünlerin nerdeyse her altı ayda bir veya daha kısa sürelerde değişmesi ve yenilenmesi sebebiyle en yeni sistemlerle projeye başlamak en doğru karar olacaktır.

Gerek donanımın, gerekse yazılımların yüksek sayıda gelecek müşteri ziyaretlerini karşılayabilecek ve up-time adı verilen çalışırlık oranının %100 olması bütün şirketler tarafından istenen bir durumdur. Elektronik ortam kullanıcılarının sistemlere bağlılık ve güven oranlarının çok düşük olması sebebiyle bu ortamlarda yaşanacak çok kısa süreli çalışmama durumları bile sistemden uzaklaşmalarına yol açabileceklerdir. Bir çok şirket bu sebeple 2 adet sunucuyu bünyelerinde bulundurmakta, herhangi bir çalışmama durumunda diğer sunucu otomatik olarak devreye girmektedir.

Alt yapı planlamasında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan birisi de ERP, MRP gibi işletmenin diğer önemli veri bankalarına veri akışının sağlanabilmesidir. Bu bilgiler yardımı ile uzun vadeli müşteri ilişkileri (CRM) takibi yapılabilecek ve internet bilgi alış verişi ve iş yapma ortamının ötesine geçerek bir planlama aracı haline de gelebilecektir. Rekabetin her geçen gün artan şiddeti ve ekonomik konjonktürler, tüm dünya üzerindeki işletmelerin sahip oldukları kaynakları en optimum şekilde kullanmalarını ayakta kalabilmenin önemli unsurlarından biri haline getirmiştir. Bu sebeple kurulacak internet altyapısının en optimum çözüm ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Optimum çözüm ile ucuz çözümler kasıt edilmemektedir.

Siemens tarafından kullanılan altyapı aşağıdaki gibidir. (Bu bölümde Siemens tarafından kullanılan altyapı aktarılacaktır)


Süreçler

Mevcut işletme süreçlerini olduğu gibi elektronik dünyaya taşımak isteyen şirketlerin projelerinin başarısızlıkla sonuçlanacağı Gartner Group araştırmalarında önemle vurgulanmaktadır. İşletmelerin süreçlerini olduğu gibi elektronik ortama taşımalarının getireceği katkı çok az olabileceği gibi, hatalı tasarlanmış uygulamalar sebebiyle yavaşlayacak süreçler de olabilecektir.

Ülkemiz çalışma koşulları, mevcut internet altyapısı, kanunlar ve internet kullanıcı istatistikleri göz önüne alındığında, elektronik ortamda iş yapmayı tercih eden şirketlerin, bu ortamı başlangıçta ayrı bir iş yapma kanalı olarak görmeleri ve süreçlerini bu kanala uygun olarak yeniden dizayn etmeleri uygun olacaktır. Süreçlerin kademeli olarak elektronik ortama taşınması, bu dönüşüm sürecinde müşterilerin ve kullanıcıların vereceği geribildirimler ve iyileştirme önerileri ile sorunsuz bir geçiş sağlayacaktır.


Kültür

Kültür değişikliğinde ulaşılacak aşam yukarıda aktarılan altyapı ve süreçlerin tanımlanmasında/tasarlanmasında ve sonrasında ortaya çıkacak yeni çalışma şeklinin başarısının anahtarıdır. Tedarikçilerin tedarikçilerinden başlayıp müşterilerin müşterilerine kadar olan tüm süreç içerisindeki herkesin tam desteği ve inancı olmadan ve bu yeni ortama uygun bir kültür yaratılmadan bu tür sistemlerin ilerleyebilmesi hatta çalışabilmesi neredeyse imkansızdır. Mevcut inanışların aksine, elektronik ortamın bir çok kişinin yerini alması değil emek yoğun ancak katma değeri az işlemlerin bu ortama kaydırılarak tüm çalışanların daha efektif ve müşteri odaklı çalışmaları sağlanmalıdır. Bu tür projelerin planlama aşamasında hangi süreçlerin bu ortama taşınacağı ve taşınan süreçlerden sağlanacak zaman ve maddi tasarruf tahminleri çalışanlarla paylaşılmalıdır. “İşi en iyi bilen yapandır” ilkesinden hareketle, sadece bilgi işlem uzmanlarının ve süreç uzmanlarının yoğun çalışmaları ile değil tüm süreçler sorumlularının da katılımı ile kurulacak bir takım ile proje çok daha efektif olarak yürüyecektir. Aksi takdirde proje grubunun süreçlerin gerçek sahiplerinden bilgi almaları çok zor olabilecektir.

Siemens sahip olduğu 2 pazaryeri ile müşterileriyle internet üzerinden Bilgilendirme, İşbirliği ve Ticaret işlemlerini yürütebilmektedir. Elektronik kataloglar yardımıyla

·        Siemens’in sunduğu onbinlerce ürün ve hizmet bilgisi ve dokümanları müşterilere sunabilmekte,
·        Internet üzerinden bu ürünlerin liste ve müşteri özel fiyatları görüntülenebilmekte,
·        Bilgi ve teklif talepleri yapılabilmekte, on-line teklif alınabilmekte
·        Siemens’in ürün ve hizmetleri satınalınabilmekte,
·        Verilen siparişlerin durumları takip edilebilmekte
·        Siemens ile ortak yürütülen projelerde bilgi, doküman paylaşımı, iletişim ve projenin yönetimi elektronik ortamda yürütülebilmekte
·        Siemens’e ve sektörlerine ait haberleri takip edebilmekte

Bütün bu sayılan işlemler ihtiyaç duyulan her an dünyanın her yerinden sadece bir internet tarayıcısı yardımı ile yapılabilmektedir. Bütün dünyada mobil araçların fiyatlarının ucuzlamasına paralel olarak artan mobil bilgi ihtiyacı ise kapımızdadır. Bunun bilincinde olarak rekabetin gerisinde kalmamak için bu yönde de çalışmalarımız devam etmektedir.
Remarks

prev (51) overview next (53)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente