Paper 57

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (56) overview next (58)

57 - TitleBİLGİ TOPLUMU YOLUNDA: TÜRKİYE’DE E-DEVLET VE BİREYİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
AuthorsYasin ÖZARSLAN, Osmangazi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personYasin ÖZARSLAN, ozarslan@ogu.edu.tr, 0 222 2393750 - 1615
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBilgi toplumu, insiyatif kullanabilen, araştırmacı, katılımcı, iletişim becerisi olan, sorumluluk sahibi ve gündemi belirleme yeteneğine sahip bireylerin oluşturduğu toplumdur. Bu açıdan bilgi toplumu bilişim kültürüne sahip, bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak bilginin üretilmesi, değerlendirilmesi paylaşımı ve koordinasyonunu sağlayan bireylerden oluşmaktadır. Bu bireylerin demokrasi, katılımcı yönetim, daha iyi yönetilme ve daha etkin hizmet alma taleplerinin sonucu olarak bilgi teknolojilerilerinin gelişim sürecinin getirdiği değişimle elektronik devlet anlayışı ortaya çıkmıştır. Bilgi ve onun kullanıcısı insan, 21. yüzyılın en önemli kaynağı konumundadır. Bu çalışmada, bilgi çağını yakalama arzusunda olan Türkiye’nin geleceğin sanal toplumunu oluşturmada ve onun yeni devlet anlayışı e-devlete geçişte bireyin rolü teorik bir bakış açısıyla çözümlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: e-devlet, bilgi toplumu ve birey
Remarks

prev (56) overview next (58)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente