Paper 61

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (60) overview next (62)

61 - TitleToplumsal açıdan bilgi ve iletişim çağı
AuthorsSeçkin Gültan, -
PC MemberNo
Contact personSeçkin Gültan, sgultan@tr.net, 312-4411303
Main Fields11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsEndüstri çağında çok sayıda kriz ve sorunla karşı karşıya kalan insanoğlu, daha o dönemi gereğince analiz edip, sorunlarına etkin çözümler getirememişken, küreselleşmenin de büyük etkisiyle, şimdi, bilgi çağına geçiş ve bilgi toplumuna dönüşüm sorunlarıyla başetmek zorundadır. Yaşadığımız çağda bilim ve teknolojinin eriştiği düzey, “optoelektronik” kavramının yerleşeceği, akıllı robotların yaygınlaşacağı, yapay organlarla insan ömrünün uzayacağı, insan vücuduna uyumlu malzemelerle beynin üstün kapasiteye ulaşacağı, hızlı ve güvenli ulaşımın daha az enerji bağımlı hale geleceği, diğer yıldız sistemleri dahil uzayın keşfedileceği bir döneme işaret etmektedir. Sözü edilen bu baş döndürücü teknolojik ilerlemelerle, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlardaki gelişmeler arasında eşgüdüm sağlanması, bilgi toplumuna dönüşüm bakımından, giderek daha önemli hale gelmektedir. Toplumsal değişimin, diğer unsurlardan bağımsız ve primer nitelikteki teknoloji sayesinde ve onun yönlendirdiği üzere gerçekleşmesi tezine dayanan “teknolojik determinizm”, sakınılması gereken bir anlayıştır. Geleceğin toplumunun, teknolojinin sunduğu olanaklar ve daha da önemlisi, yönlendirmesi doğrultusunda yapılanması ve bu yapıda sosyal boyutun öneminin azalması, bu çağa ilişkin endişe kaynaklarından biridir. Neticede teknolojinin geliştirilmesinin amacı, insanoğlunun sağlığı, refahı ve mutluluğuna hizmet etmek olduğuna göre, teknolojik politikaların, sosyal politikalara uyumlu biçimde düzenlenmesi ve toplumsal yapıda dengesizliklere, eşitsizliklere neden olmayacak şekilde yönlendirilmesi gereklidir. Keza, Internet çağında, insanoğlunun mutluluğu ve refahı ile sürdürülebilir gelişmesinin sağlanmasının hedeflenmesi ve mahremiyet adına güven geliştirici teknolojilerin geliştirilerek yaygın kullanımı özel önem taşımaktadır. Bu bildiride, bilgi çağında insanoğlunun içinde bulunduğu durum, sayısal uçurum olgusundan, bilgi kirlenmesine, sınıfsal bölünmeden, mahremiyetin yitirilmesine dek çeşitli toplumsal meseleler bakımından irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bilgi ve iletişim çağı, Internet, Kültür, örtük bilgi, bilgi kirlenmesi, bilgi sınıfı, sayısal uçurum
Remarks

prev (60) overview next (62)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente