Paper 62

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (61) overview next (63)

62 - TitleSiyasal İletişim ve İnternet: İlk Tartışmalar
AuthorsVeli Denizhan Kalkan, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Halit Keskin, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Ali Ekber Akgün, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
PC MemberNo
Contact personVeli Denizhan Kalkan, vdkalkan@gyte.edu.tr, 0 262 653 84 97
Main Fields9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet
Bütün yeni teknolojilerde sunulan olanakların görünüşte sınırsız olması, dikkati pratikteki kullanımın nasıl olduğu meselesine yöneltmektedir. İnternet’in siyasal iletişimde bir araç olarak taşıdığı değere ilişkin tartışmalar İnternet’in nasıl kullanıldığı ve halihazırda siyasal amaçlar için nasıl değerlendirildiği konularında yürütülen çalışmalara dayalı olarak gerçekleştirilmek durumundadırlar. Bu çalışmada İnternet’in bugünkü siyasal iletişimdeki rolünü daha iyi kavramak ve Türkiye’de İnternet-siyasal yaşam ilişkisinin geleceğine dair geliştirilecek öngörüler için faydalı bir altyapı malzemesi sağlayabilmek için konu üzerindeki ilk tartışmalar gözden geçirilecek ve değerlendirilecektir. Ele alınacak tartışmalar başlıca iki konuda yoğunlaşmaktadır. Birincisi siyasal partilerin İnternet kullanımı ve sonuçları, ikincisi ise İnternet’in siyasal kampanyalardaki belirli kullanım biçimlerinin değerlendirilmesidir.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Siyasal İletişim, Siyasal Partiler, Siyasal Kampanyalar
Remarks

prev (61) overview next (63)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente