Paper 65

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (64) overview next (66)

65 - TitleÇEVRİM-İÇİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN KATILIMCILARIN ALGILARI
AuthorsErman Yükseltürk, ODTU
Zahide Yıldırım, ODTU
PC MemberNo
Contact personErman Yükseltürk, ermany@metu.edu.tr, 03122105534
Main Fields5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
Other Main Fields
Abstract + KeywordsBu araştırmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülen İnternet üzerinden eşzamanlı ve eşzamansız iletişim yöntemleri kullanılarak verilen Bilgi Teknolojileri Sertfika Programına katılan öğrencilerin bu programdaki dersler hakkındaki algıları incelenmiştir. Sertifika Programı 1998 yılı Mayıs ayında başlamıştır. Program, Bilgisayar Mühendisliği Bölümündeki sekiz temel dersi kapsamakta ve toplam dokuz ay süren dört dönemden oluşmaktadır. Programda yer alan dersler Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Araştırma üçüncü, dördüncü ve beşinci Bilgi Teknolojileri Sertifika Programlarına katılan kişileri kapsamaktadır. Veriler her dönemin sonunda uygulanan çevrim-içi anketler yoluyla toplanmıştır. Bulgulara göre, programda yeralan derslerin genel olarak etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak katılımcılar, programın geliştirilmesine yönelik önemli önerilerde bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci Algıları, İnternet Tabanlı Eğitim, Bilgi Teknolojileri
Remarks

prev (64) overview next (66)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente