Paper 66

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (65) overview next (67)

66 - Titleİ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NE 2003-2004 ÖĞRETİM YILINDA GİREN VE HALEN OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, BİLGİSAYAR-İNTERNET KULLANIMINDAKİ BİLGİ VE BECERİLERİ
AuthorsMEHMET ALTAN, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İNGİLİZCE TIP BÖLÜMÜ ÖGRENCİSİ
BURAK ÖNER, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TÜRKÇE TIP BÖLÜMÜ ÖGRENCİSİ
MEHMET ALİ KÖRPINAR, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ BİYOFİZİK A.D. ÖĞRETİM ÜYESİ
PC MemberNo
Contact personMEHMET ALTAN, mehmetaltan@hotmail.com, 0 532 5122338
Main Fields12. Medikal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NE
2003-2004 ÖĞRETİM YILINDA GİREN VE HALEN OKUYAN ÖĞRENCİLERİN,
BİLGİSAYAR-İNTERNET KULLANIMINDAKİ BİLGİ VE BECERİLERİ

Mehmet ALTAN*, Burak ÖNER**, Prof.Dr. Mehmet Ali KÖRPINAR***
(*) Cerrahpaşa Tıp Fak. İngilizce Tıp Bölümü Öğrencisi,
( mehmetaltan@ctfbil.com )
(**) Cerrahpaşa Tıp Fak. Türkçe Tıp Bölümü Öğrencisi,
( burakoner@ctfbil.com )
(***) Cerrahpaşa Tıp Fak. Biyofizik A.D. Öğ. Üyesi,
( korpinar@istanbul.edu.tr )

ÖZET
        Geleceğin Tıp bilişimi teknolojisine uyum sağlamak ve ondan yeterince yararlanabilmek için hekimlerimizin bilgisayar(PC)-internet bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu geliştirme için, öncelikle öğrencilerimizin her aşamadaki bilgi ve becerileri belirlenmelidir. Bunun için de Cerrahpaşa Tıp Fakültesine yeni kayıt olan ve halen okuyan öğrencilerin bilgisayar-internet kullanımındaki bilgi ve becerilerinin saptanması ve kıyaslanması amacıyla bir anket düzenlendi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilgisayar ve İnternet Kulubü tarafından düzenlenen anket, yeni kayıt yaptıran 294 ve halen okuyan 263 öğrenciye uygulandı.
Deneklerimizin bilgisayar-İnternet kullanımındaki bilgi ve becerileri incelendiğinde, yeni kayıt olanların % 22,1’si ve halen okuyanların % 7,2’si PC kullanmasını bilmiyor. Bu durum, halen okuyanların PC kullanma ve edinme ihtiyacının giderek anlamlı bir şekilde (p<0,01) artması ile de pekişmektedir. Yine bildikleri PC programlarında (MS Word, MS Excel ve MS PowerPoint) da iki grup arasında halen okuyanlar lehine anlamlı farklar ortaya çıktı (p<0,01). İki grubun arasında bu kadar farkın oluşmasında, Fakültemizde Türkçe ve İngilizce Tıp Bölümünde 20 adet PC içeren bilgisayar ve internet kullanım laboratuarlarının olması ve kullanıma sunulmasının etkili olduğu inancındayız. İnternette tıp alanında bilgi taraması ihtiyacını, halen okuyanların daha çok hissetmesinin (%92.4) olağan bir sonuç olmasına karşılık, yeni kayıtların %73,8’i internette hiç bir tarama yapmayışı, bilgiye elektronik ortamdan ulaşma isteğinin henüz belirmediği kanısındayız. Nitekim yeni kayıt öğrencilerde chat yapma (%70,4), halen okuyanlara (%55,8) göre daha fazla olması da bu kanımızı pekiştirmektedir.
Öğrencilerin kendilerine ait e-mail adresi (%59,4), ders CD’si(%79) ve PC kursu(%65), Bilgisayar ve İnternet kulübümüzden en çok istenen etkinlikler oldu.
Önümüzdeki dönemlerde, öğrencilerimizin bilgisayar-internet kullanımındaki bilgi ve becerilerini artırmak için tıp bilişiminin gereği hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve öğrenimlerinin her aşamasında, bu duruma uygun eğitim-öğretim planlamasının yapılmasının zorunluğu ortaya çıkmıştır.

ANAHTAR KELİMELER:
Bilgisayar, internet, tıp bilişimi, Cerrahpaşa Tıp Fak., İstanbul Üniversitesi

Remarks

prev (65) overview next (67)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente