Paper 8

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (7) overview next (9)

8 - TitleÜniversite Öğrencilerin İnternet Kullanım Profilleri
AuthorsPROF.DR. ŞERAFETTİN SEVİM, Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F.
ÖĞR.GRV. MESUT ÖNCEL, Dumlupınar Üniversitesi K.M.Y.O.
PC MemberNo
Contact personMESUT ÖNCEL, mesut@operamail.com, 274.227 04 50
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + Keywords İnternet teknolojilerinin bilgi iletme ve erişme teknolojisi olarak kullanılmasının yaygınlaştırılması, bilgili insanların sorunu olmakta ve dolayısıyla en çok üniversite düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yapan kişileri ilgilendirmektedir. Üniversite öğrencileri internet teknolojilerine ne kadar çok özümserse ülkemizde bu teknolojilerin gelişimi o kadar kolay olacaktır. Oysa ülkemiz üniversitelerinde öğrencilerin bu teknolojileri gerektiği gibi yararlanma konusunda sorunlar olduğu bilinmektedir. Üniversite öğrencileri internet teknolojilerine ne kadar çok özümserse bu teknolojilerin gelişimi ülkemiz açısından o kadar kolay olacaktır.
        İnternet, son on yılda bilgi iletme ve bilgiye erişme teknolojisi olarak çok hızlı bir gelişme göstermesine karşılık, üniversite öğrencileri ve özelde iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencileri bu teknolojiden yararlanamamaktadır. Bu durum; Teknolojiden ekonomik yarar sağlama, teknolojinin iş hayatında verimli ve etkili kullanımı, ticari anlamda (E-Ticaret) kullanımı, teknolojinin uygulanması ve teknolojik gelişmeye katkı sağlama, eğitim ve öğretimde bir teknik olarak kullanma sorunlarını yaratmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde eğitimlerini devam eden öğrencilerin internet teknolojilerini kullanım düzeylerini, internet teknolojilerindeki değişim ve gelişimi esas alarak tespit etmeyi ve teknoloji kullanım açığının giderilmesi yönünde çözüm yolları aramaktır. Bu çalışmamızın sadece bu fakültelere yönelik olması, iktisâdi hayatta daha fazla yer alması nedeniyle seçilmiştir.
        Çalışmamız zaman ve mali kısıtlar çerçevesinde, şu an 3 üniversitemizin iktisadi ve bilimler fakültesinde okuyan öğrencilere yönelik anket yolu ile yapılmaktadır. Anketimiz 3 bölümden oluşmakta, birinci bölümde, anketi yapan öğrencinin profilini belirleme, ikinci bölümünde teknolojik bilgi düzeyinin tespit edilmesi, son bölümde ise, teknoloji kullanım açığının tespit edilmesine yönelik olacaktır. Sonuçlar SPSS programı aracılığıyla değerlendirilmek suretiyle sonuç ve öneriler bölümüyle çalışma sunulacaktır.
Remarks

prev (7) overview next (9)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente