Paper 83

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (82) overview next (84)

83 - TitleGüvenlikte Devekuşu Sendromu
AuthorsÖnder ÖZDEMİR, Bilgi GİS LTD.
PC MemberNo
Contact personÖnder ÖZDEMİR, ondero@bilgigis.com, 0 312 286 97 10
Main Fields7. Guvenlik, Bilgi Guvenligi
Other Main Fields
Abstract + Keywords Küreselleşme olarak tanımlanan yeni dünya düzeninin temelinde bilgi yatmakta ve stratejik bir silah olarak değerlendirilmektedir. Bilgi harekatı olarak askeri terminolojide de yerini almıştır.
Bilginin doğru, istenen ve uygun zamanda kullanılması veya kullandırılmaması yani Neyi? ve Nasıl? sorularının yanıtını bulma, güvenlik çalışmaları ve çabalarının amacını oluşturmaktadır.
Bilişim teknolojilerinin günlük yaşama tamamen damgasını vurduğu çalışma ve iş ortamlarında yeni uzmanlık alanlarına gereksinim duyulmaktadır. Bunlardan biri de Bilişim Güvenliği uzmanlık ve danışmanlığıdır.
Kullanılan sistemlerin güvenliğini, Güvenlik duvarları ve virüslere karşı önlemlerle yeterli görmek, güvenliği sistemlerin çalışmasıyla yeterli görmek, sadece kendi bilgisine güvenmek yaklaşımlarını Devekuşu sendromu olarak niteliyerek doğru yaklaşımların neler olması gerektiği tartışılacaktır.
Anahtar kelimeler : Güvenlik(Security), Bilgi harekatı(Information Operation), İş sürekliliği(Business Continuity)
Remarks

prev (82) overview next (84)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente