Paper 84

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (83) overview next (85)

84 - TitleTelekomünikasyon Regülasyonları Çerçevesinde Elektronik Ticaretin İncelenmesi
AuthorsMustafa Alkan, Telekomünikasyon Kurumu
Ayşe İnalöz, Telekomünikasyon Kurumu
PC MemberNo
Contact personMustafa Alkan, malkan@tk.gov.tr, 0312 5505140
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + Keywords

Özet

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde oldukça hızlı yaşanan değişim ve dönüşüm süreci tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizide yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu değişim ve dönüşüm sürecine uygun düzenlemeleri zamanında ve doğru olarak gerçekleştirmek oldukça önem arzetmektedir.

Bu noktadan hareketle bu çalışmada e-ticaret ve e-imza düzenlemeleri üzerinde durularak, temel ve önemli konular açıklanmaya çalışılmıştır. Elektronik Ticaretin uluslararası ve bölgesel aktivitelerinin etkileri ve sonuçları araştırılmıştır. Bu konuda Telekomünikasyon Düzenlemeleri değerlendirilerek etkileri ve önemi ortaya konmaya çalışılmıştır. Düzenlemenin önemli unsurlarından, Alt Yapı, Evrensel Hizmet, Pazar Yapısı, Rekabet, Lisanslandırma ve Güvenlik konuları üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak e-ticarete geçişte neler yapılması gerektiği konusunda öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: E-ticaret, regülasyon
Remarks

prev (83) overview next (85)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente