Paper 87

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (86) overview next (88)

87 - TitleBEDENSEL ENGELLİLER ve İNTERNETE ERİŞİMİ
AuthorsMustafa Alkan, Telekomünikasyon Kurumu
Köksal Özenç, Telekomünikasyon Kurumu
PC MemberNo
Contact personMustafa Alkan, malkan@tk.gov.tr, 0312 5505140
Main Fields11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet
Günümüz teknolojisinin tüm alanlarındaki gelişmelerden bedensel engellilerin de diğer insanlar gibi imkanlar ölçüsünde yararlanabilmeleri, çağdaş ve sosyal bir devlet olmanın gereğidir. Zira her geçen gün çok büyük bir hızla gelişen sektörlerden birisi olan telekomünikasyon teknolojisi sayesinde bedensel engellilere çok çeşitli imkanlar sunulabilmektedir. Görme ya da işitme engelli bir kişinin internet ve multimedya hizmetlerinden nasıl yararlanabileceği, incelenmesi gereken önemli konulardan birisidir. Günümüzde sıkça kullandığımız “Bilgi Toplumu” ya da “Enformasyon ve Haberleşme Teknolojileri” kavramları içinde engelliler konusu önem arzetmektedir.

Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 4 farklı tipteki (görsel, işitme, motor ve anlama) bedensel engelliliğin beraberinde getirmiş olduğu problemlere telekomünikasyon teknolojileri alanındaki gelişmeler ne ölçüde cevap verebilmektedir sorusuna cevap bulunmaya çalışılmıştır. Zira, konu yaklaşık 7.5 milyon bedensel engellinin bulunduğu Ülkemiz açısından da son derece önemli gözükmektedir.

Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, Bedensel Engellilerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden nasıl yararlanabileceği ve bu konuda neler yapılabileceği konusu incelenmiştir. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar incelenerek, teknolojik ve standardizasyon konusundaki gelişmeler üzerinde durulmuştur. Ayrıca dünyadaki uygulama örnekleri araştırılarak Türkiye yaklaşımları konusunda bakış açıları oluşturulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler;Bedensel Engelliler, İnternet erişimi
Remarks

prev (86) overview next (88)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente