Paper 89

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (88) overview next (90)

89 - TitleGeleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri
AuthorsSerdar ALTINOK, Selçuk Üniversitesi
İbrahim Halil SUGÖZÜ, Selçuk Üniversitesi
Murat ÇETİNKAYA, Selçuk Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personİbrahim Halil SUGÖZÜ, ihsugozu@selcuk.edu.tr, 03322233079
Main Fields2. E-ticaret, E-is, yeni-ekonomi
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzet
Elektronik ticaretin birkaç yılda ulaştığı büyüklük, tüm zamanlar içinde ekonomik anlamda belki de en hızlı değişimin gerçekleşmekte olduğunun ispatıdır. Bugün Ticaretin tanımı yeniden yapılmış ve pazar kavramına değişik boyutlardan yaklaşılmak zorunda kalınmıştır. Bunun sebebi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte geleneksel ticaretin yerini elektronik ticaretin almış olmasıdır. Ayrıca elektronik ticaretin diğer gelişen ekonomilerde olduğu gibi Türkiye Ekonomisi üzerine de etkileri olduğu açıkça fark edilmektedir. Bu çalışmada, elektronik ticaretin temel ekonomik etkileri incelenirken Türkiye Ekonomisi üzerindeki etkilerine de değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Yeni Ekonomi, Makro Ekonomi
Remarks

prev (88) overview next (90)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente