Paper 9

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (8) overview next (10)

9 - TitleE-AVRUPA VE Eeee TÜRKİYE
AuthorsAdem KALÇA, Karadeniz Teknik Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personAdem KALÇA, akalca@ktu.edu.tr, 0 462 3773465
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
Other Main Fields
Abstract + Keywords E -AVRUPA ve Eeee TÜRKİYE
(ÖZET) Adem KALÇA*
         Bilgi Güçtür (Bacon)
Her kim ki çok bilgilidir, işte o, çok gelişmiştir.                


Yakın tarihte, yolunun endüstri uygarlığından geçtiğine inanılan “ileri medeniyetler” düzeyine çıkmayı kendisine başlıca amaç haline getirmiş Türkiye, temel hedeflerini yeniden gözden geçirmek durumundadır. Çünkü maddi uygarlığı ve endüstrileşmeyi esas alan ve vaktiyle gelişmiş ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını oluşturan endüstri toplumu bugün bir daha dönmemek üzere yerini yepyeni yapılara dayanan bir topluma bırakmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değişmeyen öncelik ve stratejileri AB’ye üyelik olmuştur. İlk başlarda toplumun farklı kesimlerinin farklı tepkiler ortaya koyduğu bu üyelik düşüncesi 21.yy’ın başlarında özellikle farklı seslerin çoğunu merkeze çekmiş ve tek seslilik sağlanmıştır. Sadece bazı endişeler söz konusudur.

AB’ye üyelik için Türkiye’den bazı yapması gereken olmazsa olmaz koşulların yerine getirilmesi istenmektedir; mesela Maastricht ve Kopenhag Kriterleri gibi. Bu çalışmada özellikle AB’ye üyelikte kamuoyunda eskiden çokça şimdilerde çok nadir karşılaşılan ırk ve din hassasiyeti bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuş veya/yada üyelik sürecinde herhangi bir olumsuz etki etmeyeceği varsayılmıştır.

Türkiye 20.yy’da sanayileşme ile özdeşleşen kalkınma çabaları arayışında AB’yi kendisine hem bir araç hem de bir amaç olarak seçmiştir. Fakat bu yol çok meşakkatli bir yoldur. Üyeliğin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel bir bedeli söz konusudur. Özellikle makro ekonomik istikrar ve hukuksal düzenlemeler çok önemlidir. Şimdilerde ise bu kriterlere bir yenisi eklenmiştir. eEurope+. Bu yeni bir Avrupa’nın inşası anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yeni Avrupa Ülkesi olabilmenin yeni kriterleri eEurope+ olarak ifade edilmektedir. Bu kriterleri gerçekleştiremeyen ülkelerin ki Türkiye’de buna dahildir AB üyeliğinin gerçekleşmesi çok zor bir olay haline gelecektir.

Bu çalışmada kısaca yukarıda anlatılan düşünce yapısı sorgulanacaktır.
Remarks

prev (8) overview next (10)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente