Paper 91

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (90) overview next (92)

91 - TitleTürkiye’de Haber Sitelerinin Kurumsal Yapısı, İşleyişi, Sorunları ve İnternet Gazetecileri
AuthorsTolga Çevikel, Galatasaray Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personTolga Çevikel, tcevikel@gsu.edu.tr, (212) 227 44 80 / 637
Main Fields8. Internet yayinciligi, alternatif medya
Other Main Fields
Abstract + KeywordsKüresel ölçekte yeni bir iletişim ve yayıncılık ortamı olan internet, 1980’lerden itibaren geliştirilen “iletişim toplumu” senaryolarının baş aktörü haline gelmiş, internetin modern toplumlarda yaşanan aksaklıkları giderecek bir teknoloji olduğu kabul görmüştür. Gerçekten de internet, toplumsal ilişkileri dönüştürebilecek benzersiz özelliklere sahiptir. Özellikle kamusal iletişimin en önemli formu olan gazetecilik açısından düşünüldüğünde internetin haber üretim ve dağıtım süreçlerini daha demokratik, katılımcı, çoksesli ve özgür hale getirebilme potansiyeli vardır. Ancak bu potansiyelin kullanılması, politik bir bağlamı gerektirdiği kadar, belli toplumsal, ekonomik, kültürel koşulların oluşmasına da bağlıdır. Kısacası “iletişim toplumu” söyleminde internete atfedilen rolün ve potansiyelin, ulusal, yerel ya da mikro ölçekli vaka çalışmalarıyla sınanması gerekmektedir. Türkiye’de bu potansiyelin hayata geçirilmesini engelleyen, bir kısmı Türkiye internetinin genel gelişme dinamikleriyle, bir kısmı ise ülkedeki gazetecilik atmosferi ve haber sitelerinin içsel sorunlarıyla ilgili bir dizi önemli engel bulunmaktadır.

Bu bildiride, geleneksel medya kuruluşlarından bağımsız olarak faaliyet yürüten haber sitelerinden yola çıkılarak, Türkiye’de internetin gazetecilik alanına yaptığı katkılar ve internet gazeteciliğinin gelişimini sınırlayan faktörler araştırılacaktır. Bildiride haber sitelerinin kurumsal yapıları, haber merkezlerindeki çalışma rutini ve haber kaynakları incelendikten sonra, ekonomik örgütlenmeleri ve kullanıcılarıyla ilişkileri üzerinde durulacaktır. Bunları, haber sitelerinde çalışan internet gazetecilerinin profillerinin, mesleki tecrübelerinin ve mevcut çalışma koşullarının incelenmesi takip edecektir. Bildiride kullanılacak olan verilerin derlenmesinde bir dizi farklı araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Haber sitelerinin yöneticileriyle yapılan derinlemesine görüşmeler, internet gazetecileriyle yürütülen bir anket çalışmasıyla ve haber sitelerinin ofislerinde yapılan yerinde gözlemlerle desteklenmekte, ayrıca sitelerin web sayfaları ve diğer ikincil kaynaklar incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternet gazeteciliği, haber sitesi
Remarks

prev (90) overview next (92)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente