Paper 93

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (92) overview next (94)

93 - Titleİnterneti doğru amaçlarla kullanıyormuyuz!!
AuthorsAli ihsan tükenmez, TPAO
PC MemberNo
Contact personali ihsan tükenmez, tukenmez@petrol.tpao.gov.tr, 2869100/2798
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + Keywordsİnsanlığın varoluşundan günümüze kadar pek çok evrede büyük değişimler, eski kültürlerle çatışma içinde olmuştur. Yeni ekonominin sınırında bulunduğumuz şu dönemde, güç, özerklik, bilgiye erişim, sermaye, işhayatının kalitesi, genel olarak iş hayatı ve demokratik sürecin, kendi geleceği ile ilgili önemli bir sosyal değişimin ve yeni bir ekonomik yapının ortaya çıktığına tanıklık etmekteyiz. Bu ortamda kitlesel ve sosyal çelişkiler artmaktadır. Dolayısı ile yapıların ve kavramların kuruluşunun temelinde, ciddi sosyal çatışmaların olması kaçınılmaz olarak değerlendirilmektedir.Bu arada sırası gelmişken şunu da önemle vurgulamak isteriz ki ; sözkonusu toplumsal değişim,teknolojik yenilenme ve dijital çağa uyum sağlama ,demokratikleşme ve şefaffaşma süreçlerini Türk Toplumunun çok iyi algılayıp, özümsemesi, ortak bir akıl ve ulusal bir iradenin ortaya konulması ve toplumsal bir eyleme geçilmesi gerekmektedir.Aksi bir durumda ,yakın tarihimizde sık sık yaşandığı üzere toplumun arzu ve isteği dışında uygulanan zorlamalarla veya Global Güçlerin ve onların güdümündeki Uluslararası kuruluşların emrivakileriyle gerçekleştirilecek her yenilenme,yeniden yapılanma ve değişim projesinin toplumsal bir muhalefet veya bürokratik engellemeler ile karşılaşarak başarısız olduğu gibi söz konusu projelerin de aynı akibete uğraması sözkonusudur.Bu yüzden Türk Toplumunun siyasette,ekonomide gerçekleştirilmesi düşünülen köklü bir değişim programının öncesinde çok iyi bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi, uyarılması ve konu ile ilgili olarak ikna edilmesi gerekmektedir.Bizler bu amaçla Ülkemizin İnternet Misyonerleri olarak bu sunumu hazırladık ve istenilen her yerde, kamu veya özel kurumlarda, okullarda, üniversitelerde, sivil toplum kuruluşlarında bu konuları tartışmaya açmak ve toplumsal bir aklın ,iradenin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

Eğer Türkiye, sözkonusu dijital değişimin ve gelişmenin arkasında kalırsa ; mevcut ekonomik ve sosyal krize ilave olarak ulusal rekabet gücünün düşmesi ve yapısal bir işsizlik sorunları ile daha ciddi boyutlarda karşı karşıya kalacacağı bilinen bir gerçektir.

Ekonomik ve sosyal krizlerin ne anlama geldiğini, son dönemde Ülkemiz açısından hepimiz çok iyi biliyoruz. Geleceği göremeyen, geleceğine yatırım yapamayan, ağ üzerindeki akıl çağına adapte olamayan, zihinsel ve beyinsel değişimi gerçekleştiremeyen, bilgi teknolojisindeki hızlı değişmelere duyarsız kalan bir toplumun, elbetteki zaman içerisinde daha büyük ekonomik ve sosyal sıkıntılarla karşılaşacağına, geleceğine, eğitimine, kültürüne, insan kalitesine, iletişim ve internet altyapısına, bilişim sektörüne gerekli yatırımları yaptığı ve bürokratik engelleri kaldırdığı,devleti küçülttüğü, değişimi, yenilikçiliği ve kaliteyi öne çıkardığı oranda , bu sıkıntılarından kurtulabileceğine inanıyoruz.Remarks

prev (92) overview next (94)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente