Paper 95

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (94) overview next (96)

95 - TitleTÜRKİYE 'DE İNTERNETİ İNCELEMEK:PANEL ÖNERİSİ
AuthorsAslı TUNÇ, İst. Bilgi Ün. İletişim Fak.
Aslı TELLİ, İst. Bilgi Üniv. İletişim Fak.
Cem YAŞIN, Stratejik İletişim Tasarımı AŞ
Mutlu BİNARK, Gazi Ün. İletişim Fak.
Burcu ÇAVUŞ, İst. Bilgi Ün. İletişim Fak.
Kerem BATIR, Marmara Üniv.
PC MemberYes
Contact personMutlu Binark, mutlub@tr.net, 312 212 64 95 ext 136
Main Fields6. Hukuk, Yasal boyut, mahremiyet, bireysel haklar
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
11. Sosyal Boyutlar
Other Main FieldsBU BİR PANEL ÖERİSİDİR: 7 KATILIMCISI VARDIR: YUKARIDAKİ AUTHOR BİLGİSİ ERİNDE GAMZE GÖKER'İN BİLGİSİ İÇİN YER KALMAMIŞTIR:
Abstract + KeywordsIX. TÜRKİYE’DE İNTERNET KONFERANSI

DÜZENLEME-BİLİM KURULUNA

11-13 Aralık 2003 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceğiniz IX. Türkiye’de İnternet Konferansına “Türkiye’de İnternet’i İncelemek” konulu panel düzenlemesi ile katılmak arzu ediyoruz. Panelimizde İnternet’in toplumsal, kültürel ve siyasal boyutları üzerinde yoğunlaşarak, kamunun gündeminde genellikle ihmal edilen toplumsal eşitsizlik, dijital uçurum gibi yönler ile toplumsal-siyasal katılım hususunda bu teknolojinin olası açılımlarını tartışmayı amaçlıyoruz. Ayrıca İnternet ortamının hukuki düzenlemesi ile ilgili boyutu, İnternet incelemesine araştırmacının karşısına çıkacak yöntem ve etik sorunsalını da tartışmamıza dahil ediyoruz.

Panelde sunacağımız bildiriler sırası ile şu şekilde düzenlenmiştir:

“Türkiye’de İnternet’i İncelemek”
1.        “Yurttaşlık Hareketi Bir Klik Ötede mi?: Küresel Direnç Platformu olarak İnternet” Aslı TUNÇ, Ph.D. (İstanbul Bilgi Ün. İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi)

2.        “İnternet’te Tartışma Listeleri: Demokratik Bir Açılım mı? Egemen Söylemin Taşındığı Kanallar mı?” Cem YAŞIN, Ph.D (Stratejik İletişim Tasarımı AŞ)

3.        “İnternet Odaklı Eğitim alanında Hesaplaşmalar” Aslı TELLİ (İstanbul Bilgi Ün. İletişim Fakültesi Ar.Gör.)

4.        “Kadınlar ve Erkekler On-Chat” Gamze GÖKER (Ankara Ün. SBE. Kadın Çalışmaları ABD.)

5.         “Mekan ve Uzam Arasında: İstanbul’daki İnternet Kafeler” Burcu Y. ÇAVUŞ (İstanbul Bilgi Ün. İletişim Fakültesi Ar.Gör.)
                                                
6.        “İnternet”in Hukuki Düzenlemesi” Kerem BATIR (Marmara Ün. Avrupa Topluluğu Enstitüsü AB Hukuku ABD. Ar. Gör.)

7.        “İnternet’i ve/ya Bilgisayar Dolayımlı İletişim Ortamını İncelemek İsteyen Bir Araştırmacının Soruları ve Sorunları” Mutlu BİNARK, Ph.D (Gazi Ün. İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi)

Her bir katılımcının bildiri sunuş süresi sorular dahil 20 dakika şeklinde planlanmıştır. Toplam bildiri sunan sayısı 7 olup, oturum başkanlığının Prof. Dr. Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Ün. İletişm Fakültesi Dekanı) yapılması önerilmektedir.
Panel sırasında power point ile sunum ile tepegöz kullanımından da yararlanılacaktır.

Panel önerisini sunan:
Doç.Dr. Mutlu BİNARK, Gazi Ün. İletişim Fakültesi Öğr. Üyesi
Yazışma Adresi: İlk Adım Sitesi 419-C-D:22 Ceyhun Atuf Kansu cad. Keklik Pınarı 0640 Ankara
TEL: (iş) 312 212 6495 ext 136
FAKS (iş) 312 212 1832
E-posta: mutlub@tr.net
RemarksCV VE BİLDİRİ TAM METİNLERİ HAZIRDIR.
MUTLU BİNARK (PANEL ÖNERİSİNİ VEREN) (mutlub@tr.net)

prev (94) overview next (96)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente