Paper 97

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (96) overview next (98)

97 - TitleOKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
AuthorsASLI (yürütücü) Öztopçu, osmangazi Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personASLI (Yürütücü) Öztopçu, asliy@ogu.edu.tr, 222-2393750/1471
Main Fields1. E-turkiye, e-devlet, politikalar, mekanizmalar, eylem planlari
5. Egitim teknolojileri ve uygulamalari
9. Demokratiklesme, toplumsal denetim, siyaset
11. Sosyal Boyutlar
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖZET

Okul öncesi ve ilköğretim sürecindeki eğitim tüm eğitim bilimcilerinin önem verdiği bir süreçtir. Ancak bu sürecin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için iyi planlanmış eğitim programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Okul öncesi aile, kreş ve anaokulları etkinlik sağlarken ilköğretim döneminde yerini okula ve öğretmenlere bırakmaktadır. Her yıl eğitim teknolojilerindeki değişimlerden dolayı bu alanda da farklılıklar görülmektedir. Günümüzde bilişim toplumunda eğitimin hızlanması ve verimliliği için yapılması gerekenler vardır. Bilgi günümüzde en pahalı ürün yapısını kazanmaktadır. Bilgisayarlı eğitim ile diğer teknolojik değişimlerin eğitimdeki boyutları, neler vermesi gerektiği varsa zarar verebilecek yönleri belirlenerek gerekli etkin alt yapının oluşturulması sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çocukluktaki eğitim, teknolojik destekli eğitim

ABSTRACT
In the preschool and primary school process, education all of the education analistes to consider process. However a need for process of achieve one’s goal, true planned. It must be education to speed and productivity for informatics society with each passing day. Computer education with other technology changes dimesions must gives damages and benefits to determined.
Key words: Childhoods education, education of technology.

Remarks

prev (96) overview next (98)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente