Paper 98

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (97) overview next (99)

98 - TitleTürkiye sığır yetiştiriciliğinin bilişim sektöründen beklentileri
AuthorsSerap GÖNCÜ KARAKÖK, Çukurova Üniversitesi
PC MemberNo
Contact personSerap GÖNCÜ KARAKÖK, sgoncu@cu.edu.tr, 0 322 338 68 13/28
Main Fields16. Tarimsal Bilisim
Other Main Fields
Abstract + KeywordsÖzel sektörde bir holding toplam işgücünün %45ine sahip bir işletmesinden toplam gelirin %15’ni elde ediyor olsa ne yapar sorusu ile başlamak istiyorum ? Eğer olaya sadece ekonomik açıdan bakılacak olursa yorum yapmak çok kolaydır. Ancak işin sosyal yönü ve dışa bağımlılık konusu gibi sürdürülebilirlik açısı dikkate alınmak durumundadır. Bugün tarım sektörünün durumu budur.
Sığır yetiştiriciliği açısından baktığımızda bilgi nedir, hangi bilgiler söz konusudur dediğimizde çeşitli açılardan bakılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Yetiştrici açısından, araştırmacı açısında ve hayvancılığın gelişmesi açısından büyük önem arz edem tarım politiklarını düzenleyen kurumlarımız açısından üzerinde durulan bilgi farklılık göstermektedir. Üstelik sığır yetiştiricileri dendiğinden Türkiyenin kendine has olan yetiştricilik sisteminin de dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Türkya sığır yetiştriciliğinin yapısı çeşitli hayvancılık konulu çalışmalarda ortya konumuş durumdadır.
Bu sektörde de bilgi teknolojilerinin yaygınlaşmasını önleyen etmenlerin başında, bilgi teknolojilerinin yüksek yatırım maliyeti gelmektedir. Bunların kullanım güçlükleri ve kullanıcı dostu olamamaları, çiftçiler ve üreticiler tarafından ekonomik fayda getirisinin, öngörüsünün iyi algılanamaması, teknoloji korkusu, eğitim eksikliği, muhafazakârlık, teknolojik altyapı eksikliği, işletmelerin fiziki yapıları ve yeterli zaman bulamamaları olarak sıralanabilir.
        Bugün, tüm yerleşim yerlerine genel olarak baktığımızda telefon, Televizyon ve radyonun %80’ler düzeyinde kullanılmakta olduğunu söylemek fazla yanıltıcı olmayacaktır. Yetiştriciler için muhafazakar oldukları çeşitli platformlarda öne sürülmekte isede bunun çokda büyük bir etmen olduğunu söyelemek mümkün değildir. Çünlkü yetiştriicler kendilerine ekonomiğk avantraj sağlayacak, çeşitli yenilikleri kolaylıkla kabul edip uygulamaya koydukları bu rakamdanda anlaşılmaktadır.

Bu çalışma ile sığır yetiştriciliği açısından bilişim sektöründen beklentiler ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Remarks

prev (97) overview next (99)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente