Paper 99

Generated: Mon Nov 10 15:03:03 2003

prev (98) overview next (100)

99 - TitleKüçük/orta ölçekli teknoloji firmaları açısından AÇIK KAYNAK
AuthorsOzan Özlü, ELIAR A.Ş.
Derya Sezen, ELIAR A.Ş.
PC MemberNo
Contact personOzan Özlü, ozan.ozlu@eliar.com.tr, 02626443192
Main Fields15. Acik Kaynak, ozgur yazilim sistemleri
Other Main Fields
Abstract + KeywordsKüçük/orta ölçekli teknoloji firmaları açısından AÇIK KAYNAK YAZILIM

Özet
Açık Kaynak Yazılım(AKY) yeni bir olgu olmamakla birlikte son yıllarda yükselen bir başarı grafiği göstermektedir. Gelişim ve değişim o kadar güçlüdür ki, bu olgu artık yazılım endüstrisinin klasik iş yapış biçimlerini değişime zorlamaktadır. Son yıllarda, küresel paylaşım kurallarına etki yapabilecek boyuttaki önemi nedeniyle, devletler AKY olgusunu incelemekte ve ulusal stratejiler oluşturmaktadırlar.
Bu nedenlerle ekonomik arenada faaliyet gösteren tüm aktörlerin- özellikle teknoloji firmalarının- doğrudan AKY iş modeli kullanmayı düşünmese bile, süreci izlemesi, anlaması ve pozisyonunu yeniden değerlendirmesi gerekmektedir.
Bu noktadan hareketle;
AKY kavramlarına giriş
Lisanlandırma biçileri
İş Modelleri
konularına değinildikten sonra, küçük/orta çaplı bir teknoloji firması olan ELIAR A.Ş’nin, AKY ile 2000 yıllarında başlamış ve devam etmekte olan ilişkisi anlatılacaktır.


1. Açık Kaynak Yazılım(AKY) ve Özgür Yazılım(ÖY)
1.1 Open Source Initiative
1.2 Free Software Foundation
2. Yazılım Lisans Tipleri
2.1 Temel Kavramlar
2.1.1 Patent
2.1.2 Copy Right
2.2 Lisans
2.3 Açık Kaynak Kodlu Yazılım Lisansları
2.3.1 GNU Public License – GPL
2.3.2 GNU Lesser General Public License – LGPL
2.3.3 BSD License
2.3.4 Mozilla Public License
3. AKY avantajaları ve sorunları
        3.1 Avantajlar
        3.2 Sorunlar
4. İş Modelleri
4.1 Maliyet Düşürme
4.2 Destek Sağlayıcılık
4.3 Rekabet
4.3 Donanım sağlayıcılar
4.4 Geliştirici lisansı
4.4 Yüksek güvenilirlik
5. ELIAR A.Ş. ve AKY
5.1 ELİAR A.Ş
5.2 ELIAR A.Ş. ve AKY
6. Öneriler
7. Referanslar

Remarks

prev (98) overview next (100)

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente