Overview of all 117 abstracts

Last updated: Sat Nov 29 11:03:04 2003

Main topics | All abstracts in one file

Number of submitted bids: 0 (0 high; 0 low)

NumberHLTitle
100Öğrenim Yönetim ve İçerik Sistemlerine Giriş
200BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE TURİZM SEKTÖRÜ VE TKY(Toplam Kalite Yönetimi)
300İNTERNET ÜZERİNDE ÜÇ BOYUT ve MİMARLIKTA WEB3D
400İnternet’in Çok Taraflı Yönetimi: Türkiye’deki Politika Yaratma Sürecinin Çağdaşlaşmasına Doğru
500Türk arºivlerinin internete açılması süreci ve beklentiler
600Verimli Kurumsal Portal Mimarisi ve Bilgi Yonetimi
700Bilgi Teknolojisi: Gercekten de "Yatirim" mi?
800Üniversite Öğrencilerin İnternet Kullanım Profilleri
900E-AVRUPA VE Eeee TÜRKİYE
1000Elektronik Dünyanın Elektronik Dili
1100XML Teknolojisine Gerçekçi Yaklaşım
1200Google Bagimliligi
1300Bilgi ve iletişim çağında bilgi toplumuna dönüşüm bakımından AB üzerine bir değerlendirme
1400ELIAC(Easy LDAP Interface for Authentication and Confidentiality) GÜVENLİ LDAP ERİŞİMİ İÇİN ÖZGÜN BİR PROTOKOL TASARIMI
1500ELIAC(Easy LDAP Interface for Authentication and Confidentiality) Güvenli LDAP erişimi için özgün bir protokol tasarımı
1600Uzaktan Çevrimiçi (Online) Eğitimin Tasarımı, İşletilmesi ve Değerlendirilmesi:Teknoloji Destekli Öğrenme Ortamı için Etkileşimli Bir Model
1700İNTERNET TABANLI PROJELERİN BAŞARISINDA E-PROJE YÖNETİMİNİN ROLÜ
1800İnternet Yayınlarında Künye Uygulaması
1900Creating Virtual Learning Milieus in Distance Education: Use of Enhanced Web-Based Education
2000Alan İsimlerinden gov, com, org gibi Türkçe olmayan zorunlu kısaltmaların kaldırılması
2100Kahve, Çay, veya E-posta?
2200Assistive Technologies in Special Education: Developing A Technology-Based Curriculum Framework for A Diverse Culture
2300Education in the Digital Age: A Framework of Global Technology Design for Diverse Learners
2400Connexion by Boeing'te Gecikme Analizi(Kahve, Çay, veya E-posta?)
2500Çukurova E-Dükkan: Deneysel Bir E-Ticaret Uygulaması
2600ELIAC (Easy LDAP Interface for Authentication and Confidentiality) - A Custom Protocol Design for Secure Ldap Access
2700ICANN Tahkim Usulü ve Domain Grabbing (Cybersquatting)
2800WAP Ağ Geçidinde Ortaya Çıkan Güvenlik Boşluklarının Kapatılmasına İlişkin Öneriler
2900Bilgi Sistemleri Başarısı: İki Modelin İnternet Bağlamında Karşılaştırılması
3000Mobil İletişim, Etkileşimli Yayıncılık ve Türkiye'deki Uygulamalar
3100hepimiz hazırız.
3200"KOBİ'LERİN İHRACATA AÇILMADA "BİT"YATIRIMLARINDAN NASIL KAZANÇ SAĞLAYABİLİR?"(E-ticaret/factoring)
3300BEYSİS UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ, AÇIK KAYNAK KODLU PROGRAMLAR ve LİNUX
3400İnternet Yayıncılığı ve Hukuk
3500İnternet yayıncılığı ve e-iletişim
3600Örgün Yüksek Öğrenim Derslerinde Web Desteğinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri
3700e-Kulturu nasil yaygınlaştırırız
3800Akıllı Bant Genişliği Yönetimi
3900Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemlerine Yeni Yaklaşımlar : Grid Hesaplama
4000Design and Development of the Web for People with Disabilities
4100DYO ABTIS - Alt Bayi Takip ve İzleme Sistemi
4200BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDE TURİZM SEKTÖRÜ VE TKY(Toplam Kalite Yönetimi
4300AVRUPA BİRLİĞİ AKDENİZ BİLGİ TOPLUMU PİLOT PROJELERİ EUMEDIS PROGRAMI "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ- ODISEAME PROJESİ"
4400BİLGİ EKONOMİSİ VE TÜRKİYE/Türkiye'de Bilgi Ekonomisine Geçiş İçin Strateji ve Politika Gerekleri
4500İnternet Toplumu Oluşum Süreci
4600MOBİL TİCARETTE DEĞER YARATMA SÜRECİ, BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE BİR UYGULAMA REHBERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
4700TÜKETİCİLERİN INTERNET ORTAMINDA YAPTIKLARI ALIŞ VERİŞLERDE
4800TüketicilerinInternetOrtamındaYaptıklarıAlışverişlerdeAyıplıMallarlaKarşılaştıklarındaGösterdikleriTutum ve Davranışlar
4900İnternet ve Tüketici
5000Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Teknolojisi ve İnternet Kullanımı
5100Geleceğin Kamu Yöneticilerinin Eğitiminde E-Devlet: Istanbul Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Deneyimi
5200Siemens Elektronik Pazaryeri Uygulamaları
5300Kurumlar için Mobil Çözümler
5400"DIŞ TİCARET,KOBİ'LER İNTERNET,BİLİŞİM VE İHRACAT"
5500Bilgisayar ve Internet Bağımlılığı
5600BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA: TÜRKİYE’DE E-DEVLET VE BİREYİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
5700BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA: TÜRKİYE’DE E-DEVLET VE BİREYİN ROLÜ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇÖZÜMLEME
5800PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ
5900WALA ( Web Erişim Kütük Analizcisi)
6000WALA ( Web Erişim Kütük Analizcisi)
6100Toplumsal açıdan bilgi ve iletişim çağı
6200Siyasal İletişim ve İnternet: İlk Tartışmalar
6300E-Yönetim İçin WEBCI programının Tanıtımı
6400Mobil Oyunlar ve Geleceği
6500ÇEVRİM-İÇİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN KATILIMCILARIN ALGILARI
6600İ. Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NE 2003-2004 ÖĞRETİM YILINDA GİREN VE HALEN OKUYAN ÖĞRENCİLERİN, BİLGİSAYAR-İNTERNET KULLANIMINDAKİ BİLGİ VE BECERİLERİ
6700İNTERNET YAYINLARI ve TELETIP ALANINDA BİR UYGULAMA
6800Dijital Kütüphane Yaratmak: Greenstone Dijital Kütüphane Yazılımı
6900Dijital Kütüphane Yaratmak: Greenstone Dijital Kütüphane Yazılımı
7000İnternet Paketi Projesi - İnternet Araçlarının Biraraya Getirilmesi
7100İNTERNET TABANLI BİR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ OTOMASYONU
7200AB MEVZUATI VE MAHKEME KARARLARI IŞIĞINDA TELİF HAKLARI AÇISINDAN INTERNETTE VERI PAYLASIMI (FILE-SHARING)
7300Elektronik Kütüphaneler ve Bir Uygulama
7400Internetten proje takibi: neden yapilmali? ve neden yapilamiyor?
7500IPv6 ADRESLEME VE BAŞLIK YAPISI
7600JAVA İLE KABLOSUZ INTERNET VE MOBİL TİCARET
7700İNTERNET VE ALAN ADLARININ ULUSLARARASI & ULUSAL YÖNETİMİ İLE ÇOK DİLLİ ALAN ADLARI
7800ONTOLOJİ ODAKLI ARAMA SİSTEMİ
7900Özgür Yazılımlar Yetersiz mi ?
8000Türkiye'de İçerik ve Sorunlar
8100DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ’NE DOĞRU
8200Türkiye'de İnternet Reklamcılığında Bir Sonraki Adımlar ve Gereken Yazılımlar
8300Güvenlikte Devekuºu Sendromu
8400Telekomünikasyon Regülasyonları Çerçevesinde Elektronik Ticaretin İncelenmesi
8500Telekomünikasyon Regülasyonları Çerçevesinde Elektronik Ticaretin İncelenmesi
8600E-TİCARETEN M-TİCARETE DOGRU SÜREÇTE Kİ YENİ YANSIMALAR
8700BEDENSEL ENGELLİLER ve İNTERNETE ERİŞİMİ
8800AR-GE Çalışmalarında Internet'in Kullanımı
8900Geleneksel Ticaretten Yeni Ekonomiye Elektronik Ticaretin Temel Ekonomik Etkileri
9000ONTOLOJİ TABANLI TÜRK ŞARAP PORTALI TASARIMI
9100Türkiye’de Haber Sitelerinin Kurumsal Yapısı, İşleyişi, Sorunları ve İnternet Gazetecileri
9200ENOVA-CONSULTING
9300İnterneti doğru amaçlarla kullanıyormuyuz!!
9400TÜRKİYE 'DE İNTERNETİ İNCELEMEK:PANEL ÖNERİSİ
9500TÜRKİYE 'DE İNTERNETİ İNCELEMEK:PANEL ÖNERİSİ
9600Geleceğin Telekomünikasyon Dünyasında Servis Kalitesi
9700OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ÖNEMİ
9800Türkiye sığır yetiştiriciliğinin bilişim sektöründen beklentileri
9900Küçük/orta ölçekli teknoloji firmaları açısından AÇIK KAYNAK
10000DİJİTAL ÇAĞIN GETİRDİĞİ FIRSATLAR VE TEHLİKELER KARŞISINDA: İNTERNETİ DOĞRU AMAÇLARLA KULLANMAK ZORUNDAYIZ!!!
10100Java ve Etkileşimli Ağ uygulamaları
10200Türkçe Arama Motorları Ne Kadar Türkçe?
10300Bilgi Toplumunda Düzenleyici Kurumun Gereği ve Yapısı
10400YENİ EKONOMİ, GETİRDİĞİ SORUNLAR VE MAHREMİYET
10500Bilimsel İletişimde Yeni Eğilimler
10600YAPAY ZEKA ve HUKUK
10700Tütk Arşivlerinin İnternete Açılması ve Beklentiler
10800Koha Açık Kaynak Kodlu Kütüphane Otomasyon Sistemi
10900Vice Calculator with Voice XML
11000E-Toplum Yolunda İnternet Evlerinin Rolü...
11100Bilgi Erisim Sistemleri: Karakteristik Özellikleri ve Alt Arastirma Alanları
11200Hacker Dosyası: Kötü Çocuklar Ne Kadar Kötü? v2.0
11300Dijital Analiz v2.0
11400WEB SITE OF AN ENGINEERING FACULTY
11500İçerik temelli Görüntü Geri Alımı ve Biyomedikal Uygulamalar
11600Bilişimle İstihdam
11700İnternet Erişim Pazarında Telco ve ISP’lerin Dönüşümleri

CyberChair Author: Richard van de Stadt  (Borbala Online Conference Services) Development supported by TRESE Copyright © by University of Twente