AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSLARI


                       

DUYURU

Akademik Bilişim Konferansı son 20 yıl hızla artan katılımcı sayısının geçen sene çok azalmış, bu sene ise konferansın yapılmasına yetmiyecek seviye düşmüş olması nedeniyle 2020 yılı için düzenlenmeyecektir. Akademik Bilişim Konferanslarına evsahibi üniversite, konferans dinleyicisi ve sponsor bulunmasında bir sorun yaşanmazken konferansın gerçekleşmesine imkan veren bildirilerin bitme noktasına gelmesi nedeniyle koşullar değişinceye kadar ara verilmiştir.

Konferans öncesinde düzenlenen Mustafa Akgül Özgür Yazılım Kış Kampı için https://kamp.linux.org.tr/ adresine ulaşabilirsiniz.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Geçmiş yılların bildiri kitaplarına bu adresten ulaşabilirsiniz.
21. Akademik Bilişim Konferansı, Ordu Üniversitesi, Ordu 13-15 Şubat 2019 AB'19
20. Akademik Bilişim Konferansı, Karabük Üniversitesi, Karabük 31 Ocak-2 Şubat 2018 AB'18
19. Akademik Bilişim Konferansı, Aksaray Üniversitesi, Aksaray 8 - 10 Şubat 2017 AB'17
18. Akademik Bilişim Konferansı, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın 3 - 5 Şubat 2016 AB'16
17. Akademik Bilişim Konferansı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 4-6 Şubat 2015 AB'15
16. Akademik Bilişim Konferansı, Mersin Üniversitesi, Mersin 5-7 Subat 2014 AB'14
15. Akademik Bilişim Konferansı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya 23-25 Ocak 2013 AB'13
14. Akademik Bilişim Konferansı, Uşak Üniversitesi, Uşak 1-3 Şubat 2012   AB'12
13. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya 2-4 Subat 2011 AB'11
12. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla Üniversitesi, Muğla 10-12 Şubat 2010 AB'10
11. Akademik Bilişim Konferansı, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa 11-13 Subat 2009 AB'09
10. Akademik Bilişim Konferansı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale   30 Ocak - 1 Şubat 2008 AB'08
9. Akademik Bilişim Konferansı, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 31 Ocak -2 Şubat 2007 AB'07
8. Akademik Bilişim Konferansı, Pamukkale Üniversitesi, Denizli 9-11 Şubat 2006 AB'06
7. Akademik Bilişim Konferansı, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep 2-4 Şubat 2005 AB'05
6. Akademik Bilişim Konferansı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 11-13 Şubat 2004 AB'04
5. Akademik Bilişim Konferansı, Çukurova Üniversitesi, Adana 3-5 Şubat 2003 AB'03
4. Akademik Bilişim Konferansı, Selçuk Üniversitesi, Konya 6-8 Şubat 2002 AB'02
3. Akademik Bilişim Konferansı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 1-2 Şubat 2001 AB'01
2. Akademik Bilişim Konferansı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta 10-11 Şubat 2000 AB'00
1. Akademik Bilişim Konferansı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 18-20 Mart 1999 AB'99


 
  Devamlı Düzenleme Kurulu:
 
    *    Mustafa Akgül, Bilkent Üniversitesi (vefat - 2017)
    *    Zeynel Cebeci, Çukurova Üniversitesi
    *    M. Ufuk Çağlayan, Yaşar Üniversitesi
    *    Ethem Derman (Emekli), Ankara Üniversitesi    
    *    Doruk Fişek, Özgür Yazılım A.Ş.    
    *    Yavuz Günalay, Bahçeşehir Üniversitesi    
    *    Attila Özgit, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
    *    Zerrin A. Reis, İstanbul Üniversitesi
    *    Necdet Yücel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  


Herr türlü iletişim için :   bilg...@ab.org.tr